Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 listopada 2020 roku z przeprowadzonych konsultacji sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany uchwały Nr XV/165/19 Rady Miejskiej ...

Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 listopada 2020 roku z przeprowadzonych konsultacji sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany uchwały Nr XV/165/19 Rady Miejskiej ...

Ogłoszenia Burmistrza 12 Listopada 2020

Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 listopada 2020 roku z przeprowadzonych konsultacji sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany uchwałyNr XV/165/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

 

Sprawozdanie

Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 12 listopada 2020 roku

z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1057).

W terminie od 04 listopada 2020 r. do 10 listopada 2020 r. Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ogłosił przeprowadzenie konsultacji w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany uchwały
Nr XV/165/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych (Dz. Urz. Woj. Śl. Z 2020 r. Poz. 550)., dając możliwość w/w podmiotom wyrażać swoje opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacji wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dot. przedmiotowej tematyki.

W w/w okresie żaden podmiot nie wyraził opinii, ani nie złożył wniosku i uwag do projektu uchwały.

Plik do pobrania:

1. Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczynyz dnia 12 listopada 2020 roku z przeprowadzonych konsultacji sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany uchwałyNr XV/165/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

do góry