Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny z 14 luty 2020 r. z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami ...

Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny z 14 luty 2020 r. z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami ...

Ogłoszenia Burmistrza 18 Lutego 2020

Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny z 14 lutego 2020 r. z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny w 2020 roku

 

Sprawozdanie

Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny

z 14 luty 2020 r.

z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U.z 2019 r. poz. 688 z późniejszymi zmianami ).

W terminie od 06.02.2020 r. do 13.02.2020 r. Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny ogłosił przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny, dając możliwość ww.podmiotom wyrażać swoje opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacji wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dot. przedmiotowej tematyki.

W ww. okresie żaden podmiot nie wyraził opinii,ani nie złożył wniosku i uwag do projektu uchwały.

W związku z powyższym na sesji Rady Miejskiej 28 luty 2020 r. Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny przedstawi projekt uchwały ws.przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny w 2020r

Pełna treść sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji do pobrania poniżej.

 

Pliki do pobrania :

Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny z 14 lutego 2020 r. z przeprowadzonych konsultacji w przdmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce- Leszczynach w sprawie przyjęcia programu nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny w 2020 r.

 

top_baner
do góry