• język migowy
Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Ogłoszenie o terminie przyjmowania wniosków o wykonanie inicjatywy lokalnej w 2024 roku

Ogłoszenie o terminie przyjmowania wniosków o wykonanie inicjatywy lokalnej w 2024 roku

Ogłoszenia Burmistrza 28 Sierpnia 2023

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY


Ogłaszam rozpoczęcie terminu przyjmowania wniosków o wykonanie przez mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny inicjatyw lokalnych w 2024 roku. Mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2023r. Poz. 571), mogą złożyć wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (w zakresie określonym w art. 19b ust. 1 w/w ustawy) w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy ul. Parkowej 9, w terminie do 30 września 2023 roku.

Na realizację inicjatyw lokalnych w 2024 roku planuje się przeznaczyć łączną kwotę 60 000,00 zł.

Zarządzenie Nr 463/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 sierpnia 2023r. w sprawie powiadomienia mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny o rozpoczęciu przyjmowania wniosków o wykonanie inicjatywy lokalnej w 2024 roku oraz więcej szczegółowych informacji znajduje się w zakładce Inicjatywa Lokalna na stronie internetowej www.czerwionka-leszczyny.pl.


Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

(-) Wiesław Janiszewski

Powiązane pliki.Liczba plików: 7
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie t.j.pdf 484.38KB Plik: Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie t.j.pdf
pdf Uchwała Nr XXXVII-415-17 RM z dn. 23.06.2017.pdf 210.27KB Plik: Uchwała Nr XXXVII-415-17 RM z dn. 23.06.2017.pdf
pdf Uchwała Nr XLIX-473-22 Dz.U. W. Śl p. 3300 zmiana Uchwały XXXVII-415-17.pdf 1.41MB Plik: Uchwała Nr XLIX-473-22 Dz.U. W. Śl p. 3300 zmiana Uchwały XXXVII-415-17.pdf
doc Zarz. Nr 463-23 z 25._08.2023 r. nabór inicjatyw na 2024-WORD.doc 34.5KB Plik: Zarz. Nr 463-23 z 25._08.2023 r. nabór inicjatyw na 2024-WORD.doc
doc Zarządzenie Nr 450-17 z 22.08.17 określenie wzorów i komisji inicjatywa lokalna .doc 137.5KB Plik: Zarządzenie Nr 450-17 z 22.08.17 określenie wzorów i komisji inicjatywa lokalna .doc
pdf Zarządzenie Nr 448-22 z dn. 24.08.22 r.- zmiana wniosku.pdf 637.49KB Plik: Zarządzenie Nr 448-22 z dn. 24.08.22 r.- zmiana wniosku.pdf
doc Wzór wniosku inicjatywa lokalna Załącznik do Zarządzenia Nr 448-22 .doc 91KB Plik: Wzór wniosku inicjatywa lokalna Załącznik do Zarządzenia Nr 448-22 .doc

do góry