• język migowy
Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Ogłoszenie do publicznej wiadomości oferty (tryb 19a), złożonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk pn.: „Odkryć dziedzictwo. Wspominając dawny świat.”

Ogłoszenie do publicznej wiadomości oferty (tryb 19a), złożonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk pn.: „Odkryć dziedzictwo. Wspominając dawny świat.”

Ogłoszenia Burmistrza 28 Sierpnia 2023

OGŁOSZENIE

 
Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.2023 poz. 571 z póź. zm.), Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny podaje do publicznej wiadomości treść oferty złożonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk (44-238 Czerwionka-Leszczyny, ul. Palowicka 2 Nr KRS 0000294754), pn.: „Odkryć dziedzictwo. Wspominając dawny świat.” w trybie art. 19a na realizację w formie powierzenia zadania publicznego.

Zadanie będzie realizowane w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, zgodnie z zapisami Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok oraz zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 18 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zgodnie z treścią art. 19a ust. 4 ustawy, każdy w terminie 7 dni od zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące w/w oferty. Oferta jest także do wglądu w Wydziale Spraw Społecznych ( 44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 19).

Wszelkie uwagi dotyczące oferty zamieszczonej poniżej należy przesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9) lub na adres poczty elektronicznej e-mail: sps@czerwionka-leszczyny.pl w terminie do 4 września 2023 roku do godz. 15.00.

 


Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

(-) Wiesław Janiszewski

Powiązane pliki.Liczba plików: 1
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Ogłoszenie do publicznej wiadomości oferty (tryb 19a), złożonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk pn. „Odkryć dziedzictwo. Wspominając dawny świat.”.pdf 3.73MB Plik: Ogłoszenie do publicznej wiadomości oferty (tryb 19a), złożonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk pn. „Odkryć dziedzictwo. Wspominając dawny świat.”.pdf

do góry