Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Ogłoszenie do publicznej wiadomości oferty (tryb 19a) złożonej przez Stowarzyszenie Razem dla Książenic pn. „Powstańcze wspomnienia w rodzinnych kadrach”

Ogłoszenie do publicznej wiadomości oferty (tryb 19a) złożonej przez Stowarzyszenie Razem dla Książenic pn. „Powstańcze wspomnienia w rodzinnych kadrach”

Ogłoszenia Burmistrza 1 Lipca 2019

OGŁOSZENIE

 

            Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 688 z późn. zm.), Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny podaje do publicznej wiadomości treść oferty złożonej przez Stowarzyszenie Razem dla Książenic (44-213 Książenice, ul. Ks. Pojdy 141) pn.: „Powstańcze wspomnienia w rodzinnych kadrach”, w trybie art. 19a na realizację w formie wspierania zadania publicznego przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny w 2019 roku.

Zadanie jest realizowane w obszarze kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, zgodnie z zapisami Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok oraz zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z  2019r., poz. 688 z późn. zm.).

            Zgodnie z treścią art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy w terminie 7 dni od zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące w/w oferty. Oferta jest także do wglądu w Wydziale Spraw Społecznych (44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 19).

            Wszelkie uwagi dotyczące oferty zamieszczonej poniżej należy przesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9) lub na adres poczty elektronicznej e-mail:  w terminie do dnia 8 lipca 2019 roku do godz. 10.00.

Powiązane pliki.Liczba plików: 1
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Ogłoszenie do publicznej wiadomości oferty (tryb 19a) złożonej przez Stowarzyszenie Razem dla Książenic pn. „Powstańcze wspomnienia w rodzinnych kadrach” 2.88MB Plik: Ogłoszenie do publicznej wiadomości oferty (tryb 19a) złożonej przez Stowarzyszenie Razem dla Książenic pn. „Powstańcze wspomnienia w rodzinnych kadrach”

do góry