Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 r.

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 r.

Ogłoszenia Burmistrza 20 Listopada 2018

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 r.

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 20.11.2018 r. w celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 450 z poźń. zm.), działającymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

W związku z powyższym ogłasza przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 roku.

W terminie od 20.11.2018 r. do 27.11.2018 r. ww. podmioty mogą wyrażać opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacji, wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dotyczącego przedmiotowej tematyki.

Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać:

  1. w formie pisemnej na adres:
    Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
    ul. Parkowa 9,44-230 Czerwionka-Leszczyny
    (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta);
  2. pocztą elektroniczną na adres e-mail: rp@czerwionka-leszczyny.com.pl
  3. za pośrednictwem faksu pod numerem: 32 43 11 760;

Udzielanie wyjaśnień oraz przyjmowanie wniosków i opinii dotyczących projektu uchwały należy do kompetencji Wydziału Finansowo - Budżetowego, Referat Podatków Urzędu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach, ul. Parkowa 9, tel. 32 42 959 71.

Powiązane pliki.Liczba plików: 2
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
doc Wzór zgłaszania opinii, wniosków i uwag do projektu aktu prawa miejscowego w ramach prowadzonych konsultacji społecznych 17.5KB Plik: Wzór zgłaszania opinii, wniosków i uwag do projektu aktu prawa miejscowego w ramach prowadzonych konsultacji społecznych
pdf Zarządzenie Nr 588/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 listopada 2018 roku 1.48MB Plik: Zarządzenie Nr 588/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 listopada 2018 roku

do góry