• język migowy
Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Czerwionka-Leszczyny w roku szkolnym 2022/2023

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Czerwionka-Leszczyny w roku szkolnym 2022/2023

Ogłoszenia Burmistrza 17 Czerwca 2022

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Czerwionka-Leszczyny w roku szkolnym 2022/2023

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

 
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 17 czerwca 2022 r. w celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.), działającymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
W związku z powyższym ogłasza przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Czerwionka-Leszczyny w roku szkolnym 2022/2023

W terminie od 17.06.2022 r. do 24.06.2022 r. ww. podmioty mogą wyrażać opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie mogą wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dotyczącego przedmiotowej tematyki.

Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać:

w formie pisemnej na adres:

1. Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
ul. Parkowa 9, 4 4-230 Czerwionka-Leszczyny
(decyduje data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta),
2. pocztą elektroniczną na adres e-mail: ed@czerwionka-leszczyny.com.pl,
3. za pośrednictwem faksu pod numerem (32) 43 17 700.

Udzielanie wyjaśnień oraz przyjmowanie wniosków i opinii dotyczących projektu uchwały należy do kompetencji Wydziału Edukacji tutejszego Urzędu, ul. Wolności 11, tel. 32 43 17 600.

Pliki do pobrania:

1. Zarządzenie Nr 289/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczynyz dnia 13 czerwca 2022 r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiejw Czerwionce-Leszczynach w sprawie określenia średniej ceny jednostkipaliwaw Gminie Czerwionka-Leszczyny w roku szkolnym 2022/2023

2. Projekt uchwały

3. Wzór zgłaszania opinii, wniosków i uwag do projektu uchwały

do góry