Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Ogłoszenia Burmistrza 22 Lipca 2020

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie ograniczenia

w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia

poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

 

 Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

  

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 22 lipca 2020 r., w celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057), działających na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

 

W związku z powyższym ogłasza przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach dotyczącej ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

 

W terminie od 22 lipca 2020 r. do 28 lipca 2020 r. w/w podmioty mogą wyrażać opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacji wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dot. przedmiotowej tematyki.

 

Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać:

  1. w formie pisemnej na adres:

             Ośrodek Pomocy Społecznej

             44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 36B

             (decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej),

  1. pocztą elektroniczną na adres e-mail:
  2. za pośrednictwem faksu pod numerem 32 72 31 217.

 

Udzielenie wyjaśnień oraz przyjmowanie wniosków i opinii dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach dotyczącej ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny należy do kompetencji Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach (ul. 3 Maja 36B,  tel. 32 43 12 039).

  

Pliki do pobrania:  

  1. Zarządzenie Nr 276/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21.07.2020r.
  2. Projekt uchwały w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie GiM Czerwionka-Leszczyny.
do góry