Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Ogłoszenia Burmistrza 13 Stycznia 2015

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 13.01.2015r.,
w celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), działającymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

W związku z powyższym ogłasza przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/423/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.

W terminie od 13 stycznia br., ww. podmioty mogą wyrażać opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum 3 organizacji wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dot. przedmiotowej tematyki.

Opinie w formie pisemnej można składać w Urzędzie Gminy i Miasta, ul. Parkowa Nr 9
do dnia 21 stycznia 2015 roku.


Burmistrz informuje jednocześnie, że projekt ww. uchwały dotyczy zadań z zakresu realizacji ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Za przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie ww. uchwały odpowiedzialny jest Wydział Edukacji Urzędu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach, ul. Wolności 11, tel. (32) 43-17-600.

Pliki do pobrania:

  1. Zarządzenie Nr 11/15 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 stycznia 2015r.

  2. Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Nr 11/15 z dnia 13 stycznia 2015r.

 

do góry