Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dotycząca otwartego konkursu ofert na dotacje w 2009 r.

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dotycząca otwartego konkursu ofert na dotacje w 2009 r.

Ogłoszenia Burmistrza 11 Lutego 2009

Sprostowanie do ogłoszenia Konkurs ofert na dotacje w 2009r.

W ogłoszeniu o konkursie ofert na dotacje w 2009 r. stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 27/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 stycznia 2009 r. nastąpiła pomyłka. W ust. 3 pkt 1 w/w ogłoszenia mylnie wskazano, iż do oferty należy dołączyć sprawozdanie merytoryczne za 2007 r. oraz finansowe za jedenaście miesięcy 2007 r., podczas gdy wymagane jest złożenie wraz z ofertą sprawozdania merytorycznego za 2008r. oraz finansowego za jedenaście miesięcy 2008r.

do góry