• język migowy

Komisja Rewizyjna

Skład Komisji Rewizyjnej:

  • Przewodniczący: Henryk Fuchs
  • Stanisław Breza
  • Izabela Rajca
  • Artur Sola
  • Marek Szczech
  • Michał Toman
  • Grzegorz Wolny

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

  • kontrola działalności Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
  • opiniowanie wykonania budżetu gminy,
  • występowanie do Rady z wnioskiem w przedmiocie udzielenia bądź nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi; wniosek w tej sprawie podlega zaopiniowaniu przez RIO i w tym celu Komisja składa wniosek do RIO do 7 dni od daty jego podjęcia.
do góry