• język migowy
Strona główna/Urząd/Rada Miejska/Komisje Rady Miejskiej/Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Mienia i Ładu Przestrzennego

Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Mienia i Ładu Przestrzennego

Skład Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Mienia i Ładu Przestrzennego:

 • Przewodniczący: Adam Karaszewski
 • Gabriel Breguła
 • Henryk Fuchs
 • Bogdan Knopik
 • Adam Herdzina
 • Bernard Strzoda
 • Marek Szczech
 • Jolanta Szejka
 • Artur Szwed
 • Michał Toman

Do zadań Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Mienia i Ładu Przestrzennego należą sprawy z zakresu:

 • gospodarki i ochrony gruntów rolnych i leśnych,
 • melioracji wodnych,
 • współdziałania z instytucjami obsługi rolnictwa oraz Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa,
 • ochrony i kształtowania środowiska,
 • utrzymania parków, tworzenia terenów zielonych, utylizacji odpadów komunalnych,
 • inwestycji proekologicznych,
 • ochrony powierzchni ziemi oraz wód,
 • gospodarowania mieniem komunalnym,
 • przekształceń własnościowych,
 • planowania i zagospodarowania przestrzennego,
 • oceny i analizy miejscowych planów zagospodarowania pzrestrzennego,
 • formułowanie wnisków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
do góry