• język migowy
Strona główna/Urząd/Aktualności/W SP4 powstanie "Zielona pracownia"

W SP4 powstanie "Zielona pracownia"

Aktualności 25 Maja 2023

Uczniowie kolejnej szkoły z Czerwionki-Leszczyn będą mogli korzystać z nowoczesnej "Zielonej pracowni". Już wkrótce atrakcyjne laboratorium powstanie w Szkole Podstawowej nr 4 im. Tadeusza Kościuszki. Szkoła pozyskała na ten cel łącznie 60 tys. zł.

logo konkursu Zielona pracownia

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach po raz dziewiąty przeprowadził konkurs, którego laureaci otrzymują finansowe wsparcie na realizację projektów. Dzięki dofinansowaniu szkoły mogą stworzyć bardziej nowoczesne pracownie ze sprzętami oraz pomocami dydaktycznymi. Wśród laureatów konkursu znalazła się Szkoła Podstawowa nr 4 w Czerwionce-Leszczynach, która otrzyma maksymalną kwotę dotacji, czyli 48 000 zł. Wcześniej WFOŚiGW zorganizował konkurs na opracowanie projektu „Zielonych pracowni”, w ramach którego szkoła dodatkowo otrzymała 12 000 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na pokrycie wkładu własnego w projekcie.

„Cieszymy się, że w naszej szkole powstanie „Zielone laboratorium”. Znacząco wpłynie ono na podniesienie świadomości ekologicznej uczniów - podkreśla dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 Iwona Szmelich. - Dzięki tej profesjonalnej pracowni nauczyciele zyskają możliwość przekazania wiedzy w jeszcze bardziej ciekawy sposób, a wykorzystanie nowoczesnych pomocy dydaktycznych, da możliwość prowadzenia zajęć inaczej niż do tej pory. Uczniowie w praktyce dowiedzą się, jak chronić środowisko, segregować śmieci, nie zanieczyszczać powietrza i dbać o zdrowie" - dodaje.

„Zielone laboratorium” w SP 4 zostanie wyposażone w meble i pomoce dydaktyczne z zakresu biologii, geografii, przyrody i ekologii oraz w sprzęt multimedialny: m.in. monitor interaktywny czy wizualizer.
Nowoczesna pracownia stanowić będzie miejsce prowadzenia lekcji zarówno z zakresu edukacji przyrodniczej w szkole podstawowej, umożliwi także obserwację i prowadzenie badań z zakresu ekologii, szczególnie ochrony środowiska, ochrony wód i powietrza. Będzie również miejscem realizacji zajęć pozalekcyjnych czy kółek ekologicznych dla klas 4-8. W “Zielonym laboratorium “ odbywać się również będą zajęcia klas 1-3 edukacji wczesnoszkolnej.

„Edukacja ekologiczna uczy odpowiedzialności dziecka za środowisko od najmłodszych lat. Zaplanowane pomoce w postaci zestawów do obserwacji biodegradacji odpadów czy stacje pogodowe umożliwią podniesienie świadomości ekologicznej naszych uczniów. Obserwacje i badanie otaczającego środowiska jest naszym celem już od dawna. Nowoczesne pomoce naukowe pozwolą na pogłębienie wiedzy oraz rozwiną świadomość ekologiczną u uczniów. “Zielone laboratorium” przyczyni się również do zastosowania innowacyjnych i kreatywnych metod oraz form nauczania z zakresu ekologii” - podkreśla dyrektor I. Szmelich.

do góry