• język migowy
Strona główna/Urząd/Aktualności/Ogłoszenie do publicznej wiadomości oferty (tryb 19a) złożonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Leszczyn Dzwon pn. Odtworzenie ścieżki edukacyjnej Wśród Leszczyn i śladów Bartelta

Ogłoszenie do publicznej wiadomości oferty (tryb 19a) złożonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Leszczyn Dzwon pn. Odtworzenie ścieżki edukacyjnej Wśród Leszczyn i śladów Bartelta

Ogłoszenia Burmistrza 25 Maja 2023


OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.2023 poz. 571 z póź. zm.), Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny podaje do publicznej wiadomości treść oferty złożonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Leszczyn „Dzwon” (44-238 Czerwionka-Leszczyny, ul. Ks. A.Pojdy 1/2 Nr KRS 0000515788), pn.: „Odtworzenie ścieżki edukacyjnej „Wśród leszczyn i śladów Bartelta” w trybie art. 19a na realizację w formie powierzenia zadania publicznego.

Zadanie będzie realizowane w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, zgodnie z zapisami Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok oraz zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 18 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zgodnie z treścią art. 19a ust. 4 ustawy, każdy w terminie 7 dni od zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące w/w oferty. Oferta jest także do wglądu w Wydziale Spraw Społecznych ( 44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 19).

Wszelkie uwagi dotyczące oferty zamieszczonej poniżej należy przesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9) lub na adres poczty elektronicznej e-mail: sps.n@czerwionka-leszczyny.pl w terminie do 2 czerwca 2023 roku do godz. 14.00.

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta

Czerwionka-Leszczyny

Wiesław Janiszewski

 

 

Powiązane pliki.Liczba plików: 1
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Ogłoszenie do publicznej wiadomości oferty (tryb 19a) złożonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Leszczyn Dzwon pn. Odtworzenie ścieżki edukacyjnej Wsród Leszczyn i śladów Bartelta .pdf 3.03MB Plik: Ogłoszenie do publicznej wiadomości oferty (tryb 19a) złożonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Leszczyn Dzwon pn. Odtworzenie ścieżki edukacyjnej Wsród Leszczyn i śladów Bartelta .pdf

do góry