• język migowy
Strona główna/Urząd/Aktualności/Startuje Szlachetna Paczka

Startuje Szlachetna Paczka

Aktualności 17 Listopada 2023

Już jutro po raz kolejny startuje Szlachetna Paczka - ogólnopolska akcja charytatywna.

Wolontariusze Szlachetnej Paczki

18 listopada nastąpi otwarcie Bazy Rodzin w potrzebie na stronie Szlachetnej Paczki. Wolontariusze z całej Polski, w tym z Czerwionki-Leszczyn ciężko pracują, aby jak najwięcej opisów trafiło do bazy wraz z jej otwarciem.

"Opisy potrzebujących rodzin włączonych do tegorocznej edycji programu znaleźć będzie można na stronie https://www.szlachetnapaczka.pl/wybor-rodziny. Od najbliższej soboty każdy będzie mógł wybrać rodzinę, której historia go poruszy i przygotować dla niej dedykowaną pomoc

- podkreśla Natalia Kubasa, która pełni rolę lidera Szlachetnej Paczki w rejonie Czerwionki-Leszczyn, Ornontowic i Orzesza. 

By zostać Darczyńcą i przygotować paczkę, wystarczy wybrać rodzinę i wspólnie ze znajomymi czy przyjaciółmi spełnić nie tylko konkretne potrzeby, ale i marzenia osób potrzebujących, o które często wstydzą się prosić

- dodaje.

Otwarcie Bazy Rodzin Szlachetnej Paczki poprzedza wielotygodniowa praca wolontariuszy, którzy odwiedzają rodziny, samotnych seniorów, osoby chore, z niepełnosprawnościami czy poszkodowane w wyniku nieszczęśliwego wypadku, pandemii lub wojny. Wolontariusze z całej Polski, w tym z Czerwionki-Leszczyn, Ornontowic i Orzesza poznają historię rodzin, nawiązują relacje i określają potrzeby, a następnie sporządzają szczegółowe opisy, które trafiają do internetowej bazy.

Szlachetna Paczka to jeden z największych i najskuteczniejszych programów społecznych w Polsce. Jest również jednym z najbardziej rozpoznawalnych projektów społecznych w Polsce. Jest oparta na pracy z darczyńcami i wolontariuszami, i to oni pomagają rodzinom w potrzebie: wolontariusze szukają rodzin i pracują z nimi, darczyńcy przygotowują dedykowaną pomoc.

 

Do 26 listopada można nadal zgłosić potrzebującą rodzinę do Szlachetnej Paczki.

Należy pamiętać, że rodziny nie mogą same nadsyłać zgłoszeń. Każda potrzebująca rodzina powinna zostać zgłoszona przez inną osobę. Zgłoszenia może dokonać każda osoba lub instytucja. Otwarcie bazy, z której darczyńcy mogą wybierać potrzebujące rodziny nastąpiło 18 listopada. Finał odbędzie się w dniach 16 i 17 grudnia.

Jak zgłosić rodzinę do Szlachetnej Paczki?

 • Upewnij się, że wiesz jakich rodzin poszukuje Paczka,
 • Pobierz zgodę wstępną i wydrukuj. Jeśli nie masz możliwości wydruku, skontaktuj się z wolontariuszami  Szlachetnej Paczki z rejonu Czerwionka- Leszczyny, Ornontowice, Orzesze gdy zgłaszana rodzina nie podpisze tego dokumentu, wolontariusz nie będzie mógł się z nią skontaktować. Ten druk jest obowiązkowy w procesie zgłoszenia,
 • Spotkaj się z rodziną, którą chcesz zgłosić. Opowiedz jej o Paczce i o tym jak działa. Zadbaj o podpis rodziny na druku zgody wstępnej,
 • Uzupełnij druk zgody wstępnej o dodatkowe informacje o rodzinie.
 • Dostarcz druk do wolontariuszy. W celu przekazania oryginału dokumentu skontaktuj się z liderem Szlachetnej Paczki rejon Czerwionka- Leszczyny, Ornontowice, Orzesze.

  

Tel: 735 911 945

 

"Rodziny mogą być włączone do Szlachetnej Paczki z różnych powodów. Chcemy ułatwić proces pozyskiwania ich historii, decyzję o (nie)włączeniu Rodziny do Programu, a Darczyńcom - wybór Rodziny, której mogą pomóc. Stworzyliśmy więc listę najczęstszych trudności, z którymi mierzą się Rodziny, i nazwaliśmy ją Kategoriami Rodzin"

- tłumaczy N.Kubasa

 

Kategorie:

 • Choroba/ niepełnosprawność
 • Dziecko chore/ z niepełnosprawnością
 • Rodzina wielodzietna
 • Samodzielny rodzic
 • Start w samodzielność
 • Starość i osamotnienie
 • Zdarzenie losowe
 • Dotknięci skutkami pandemii
 • Dotknięci skutkami wojny
 • Inne - Do tego kryterium włączamy Rodziny, których przyczyna trudnej sytuacji życiowej nie należy do żadnego z kryteriów wcześniej opisanych, a mimo to Rodzinie należy udzielić pomocy. To sytuacje, w których Rodzina, mimo podejmowanych starań o poprawę swoich warunków materialnych, długotrwale żyje poniżej progu ubóstwa i ma trudności z zaspokojeniem podstawowych potrzeb. Może być to spowodowane brakiem kwalifikacji, trudną sytuacją na rynku pracy itd.

 

Gdzie można znaleźć zgodę?

Są dwie opcje:

 1. Telefon do liderki rejonu lub wysłanie e-maila na adres e-mailowy rejonu
 2. Zgłosić rodzinę samodzielnie

Pobierz formularz zgody wstępnej ze strony: https://www.szlachetnapaczka.pl/zglaszam-rodzine
Spotkaj się z rodziną, którą chcesz zgłosić do Paczki. Opowiedz jej o projekcie i - jeśli rodzina jest zainteresowana - poproś jej przedstawiciela o podpisanie zgody na kontakt z wolontariuszem.
Zrób zdjęcie lub skan dokumentu, a oryginał wyślij na adres Stowarzyszenia WIOSNA (ul. Wielicka 20, 30-552 Kraków).
Wypełnij formularz zgłoszenia rodziny na stronie:
https://www.szlachetnapaczka.pl/zglaszam-rodzine

Co jest potrzebne przy zgłoszeniu rodziny:

 • Dane osoby zgłaszającej
 • Skan zgody
 • Dane rodziny- które pozwolą na jej odwiedzenie
 • Informacje o rodzinie- kategoria rodziny oraz krótki opis problemu

 

 

 

do góry