Strona główna/Urząd/Aktualności/"Rodzina 500 plus" - podsumowanie

"Rodzina 500 plus" - podsumowanie

Aktualności 22 Września 2016

W Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny od dnia uruchomienia rządowego Programu „Rodzina 500 plus”, tj. od 1 kwietnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. zostało złożonych 2984 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Z tego w formie papierowej 2429, a drogą elektroniczną 545 wniosków.


Wnioski w formie papierowej są przyjmowane w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja 36b. Do składania wniosków w formie elektronicznej wykorzystywane są 4 kanały, tj. system Empatia, platforma ePUAP, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczna.

Ze wszystkich złożonych wniosków, 38 zostało przekazanych do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach, celem ustalenia czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w związku z przebywaniem osoby ubiegającej się o świadczenia lub członka rodziny wnioskodawcy poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Wydano 2875 decyzji, z czego 1335 decyzji przyznających świadczenia na pierwsze dziecko. Kolejność rozpatrywania wniosków uzależniona jest od daty wpływu, prawidłowości  wypełnienia wniosku i kompletności dokumentów. Za okres od 1 kwietnia do 31 sierpnia 2016 r. wypłacono świadczenia na łączną kwotę 9 154 122,10 zł. W Czerwionce-Leszczynach z rządowego Programu „Rodzina 500 plus” korzysta 2729 rodzin, które otrzymują wsparcie dla około 3900 dzieci.

Nie odnotowano żadnych nieprawidłowości w zakresie procesu przyjmowania, rozpatrywania  wniosków, wydawania decyzji i wypłaty świadczeń wychowawczych. Pracownicy OPS dokładają wszelkich starań w celu efektywnego i terminowego realizowania świadczeń wynikających z ustawy o pomocy państwa  w wychowywaniu dzieci.

Obecnie wnioski są realizowane w systemie miesięcznym według następujących  zasad: jeśli wnioski zostaną złożone do 10 dnia miesiąca włącznie, to decyzja i wypłata nastąpią do końca tego miesiąca, natomiast, gdy wnioski złożone będą po 10 dniu danego miesiąca wówczas decyzja i pieniądze trafią do rodziców do końca kolejnego miesiąca, z wyrównaniem za cały miesiąc, w którym wniosek został złożony.

Pieniądze na wypłatę świadczeń wychowawczych są przekazywane gminom za pośrednictwem Wojewody Śląskiego. Zamówione środki z Urzędu Wojewódzkiego otrzymywane są w ciągu kilku dni od dnia złożenia zapotrzebowania. Wypłaty świadczeń wychowawczych Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje niezwłocznie po otrzymaniu dotacji. Świadczenia są przekazywane na konta bankowe rodzin lub w kasie Ośrodka do ostatniego dnia miesiąca.

 
do góry