Strona główna/Urząd/Aktualności/Czy familoki dołączą do Szlaku Zabytków Techniki? Audyt terenowy

Czy familoki dołączą do Szlaku Zabytków Techniki? Audyt terenowy

Aktualności 21 Września 2016

Wczoraj w Czerwionce-Leszczynach gościła komisja przeprowadzająca audyt na terenie osiedla familoków. Wizyta związana jest ze złożonym przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego, dotyczącym włączenia zabytkowego osiedla do Szlaku Zabytków Techniki. To kolejne działanie, którego celem jest promocja familoków.

 

Turystyczna trasa łącząca najważniejsze i najciekawsze industrialne zabytki, prezentujące dziedzictwo przemysłowe całego regionu jeszcze w tym roku może poszerzyć się o czerwieńskie familoki. Wyniki audytu Gmina ma poznać na przełomie listopada i grudnia.

Większość procedur zostało już zrealizowanych – Gmina spełnia warunki formalne - zgłasza obiekt autentyczny, będący elementem dziedzictwa przemysłowego. Na terenie familoków dwukrotnie odbyło się już święto Szlaku Zabytków Techniki - Industriada (osiedle jako obiekt zaprzyjaźniony). Gmina złożyła także wniosek aplikacyjny ze szczegółowym opisem działań promocyjnych i przygotowanej oferty turystycznej, zaprezentowała walory architektoniczne osiedla i jego wartość konserwatorską.

 

Wczoraj w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Burmistrz Wiesław Janiszewski oraz Pełnomocnik ds. planowania, rozwoju i gospodarki Grzegorz Wolnik gościli komisję reprezentującą Urząd Marszałkowski i Szlak Zabytków Techniki – Adama Hajdugę, kierownika referatu promocji dziedzictwa industrialnego, Marka Gołosza z referatu promocji dziedzictwa industrialnego oraz Ewę Caban z Regionalnego Instytutu Kultury.

 

Podczas wizyty studyjnej połączonej ze zwiedzaniem osiedla gościom towarzyszyli: Mariola Czajkowska – dyrektor MOK-u, Marian Uherek – dyrektor ZGM-u, Andrzej Wącirz – naczelnik wydziału programowania i funduszy zewnętrznych, Hanna Piórecka-Nowak, rzecznik prasowa, a także pracownicy Centrum Informacji Turystycznej – Klaudia Szostok oraz Czesław Żemła. Goście odwiedzili również Izbę Tradycji przy KWK „Dębieńsko”, której dorobek zaprezentował Marian Wójcik, opiekun izby.

 

Celem audytu terenowego była weryfikacja informacji, zawartych w wypełnionym kwestionariuszu aplikacyjnym, rozpoznanie stanu spełniania kryteriów związanych z przynależnością do SZT oraz przeprowadzenie oceny jakościowej obiektu. Rezultatem przeprowadzonego audytu będzie opinia dotycząca audytowanego obiektu aplikującego wraz z rekomendowanym rozstrzygnięciem w zakresie wpisu na listę Szlaku.

 

Szlak Zabytków Techniki oddaje specyfikę regionu, w którym kultura przemysłowa stanowi jeden z zasadniczych elementów jego tożsamości. Jest najbardziej interesującą trasą turystyki industrialnej w Polsce.

Dołączenie familoków do Szlaku Zabytków Techniki to szansa na promocję tego miejsca. Działania promocyjne realizowane na skalę województwa, kraju, a nawet i poza jego granicami. To także możliwość wymiany doświadczeń, współpracy z obiektami, które na bieżąco badają potrzeby klienta rynku turystyki przemysłowej i odpowiadają na nie w bardzo dobry sposób.

 

Szlak Zabytków Techniki w 2008 r. otrzymał Złoty Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej dla najlepszego produktu turystycznego w kraju. W styczniu 2010 r. jako jedyny szlak z Europy Środkowej i Wschodniej dołączył do Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego (European Route of Industrial Heritage – ERIH). W październiku 2010 r. SZT nagrodzony został Złotym Medalem Targów Poznańskich dla najlepszego produktu turystycznego w Polsce.

 

do góry