Strona główna/Urząd/Aktualności/Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Ogłoszenia Burmistrza 16 Kwietnia 2012

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ogłasza przystąpienie do procedury wyłaniania kandydatów na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 

Kandydatów do Rady mogą zgłaszać organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) z terenu Gminy i Miasta Czerwionki-Leszczyn, które posiadają osobowość prawną. 
Zgłoszenia w formie pisemnej należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w terminie do 18 maja 2012 roku. Formularz zgłoszeniowy mozna pobrać bezposrednio ze strony internetowej lub w Wydziale Rozwoju Gminy i Miasta, (ul. Rostka 7, Czerwionka-Leszczyny, tel. 32 43 12 251). 

Zgodnie z Uchwałą Nr LI/600/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 czerwca 2010 roku, z późniejszymi zmianami w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w skład dziewięcioosobowej Rady wchodzi pięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych.

do góry