Strona główna/Urząd/Aktualności/Mała Inicjatywa 2019

Mała Inicjatywa 2019

Aktualności 16 Maja 2019

15 maja Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce-Leszczynach rozpoczęło nabór wniosków do konkursu "Mała Inicjatywa". Zgłoszenia można składać do 15 czerwca. 

Wnioskodawca, ubiegający się o grant, może występować jako grupa nieformalna, osoba prawna lub organizacja pozarządowa. W konkursie można zgłosić tylko jedną inicjatywę, a wnioskodawcy niepełnoletni muszą posiadać pełnoletniego opiekuna oraz zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.

Wybrane inicjatywy muszą zachować zgodność z regulaminem, a także spełniać określone warunki:

- pomysł inicjatywy powinien być autorskim pomysłem Wnioskodawcy,
- inicjatywa ma zakładać współpracę z Organizatorem,
- zadanie powinno angażować mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
- inicjatywa nie może mieć charakteru komercyjnego.

Projekty można składać w terminie od 15 maja do 15 czerwca 2019, wnioski złożone po tym czasie nie będą rozpatrywane.

Wypełnione komputerowo dokumenty, stanowiące załącznik do regulaminu, można złożyć:

- osobiście w Centrum Organizacji Pozarządowych, w godzinach otwarcia (harmonogram pracy dostępny jest na stronie internetowej Centrum),
- za pośrednictwem poczty, na adres: COP w Czerwionce-Leszczynach, ul. 3 Maja 19, 44-230 Czerwionka-Leszczyny,
- w formie elektronicznej (skan podpisanych dokumentów)  na adres: ngo.czerwionka@gmail.com (mail zatytułowany: Formularz zgłoszeniowy Mała inicjatywa).

Regulamin konkursu wraz z załącznikami 

Komisja Konkursowa dokona wyboru jednego lub kilku projektów. Całkowita kwota przeznaczona na realizację inicjatyw wynosi 1.000,00 zł.

Projekt “Razem Możemy Więcej - Centrum Organizacji Pozarządowych Czerwionce-Leszczynach” jest realizowany przez GaSzo i KS DECOR Bełk i współfinansowany z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

do góry