• język migowy
Strona główna/Urząd/Aktualności/„Leszczyny sprzed lat” - wystawa w zameczku

„Leszczyny sprzed lat” - wystawa w zameczku

Aktualności 7 Czerwca 2021

2 czerwca w leszczyńskim zameczku odbyło się uroczyste otwarcie wystawy „Leszczyny sprzed lat” przygotowanej w ramach projektu pn. „Reintegracja i integracja stanowi przyszłość naszego miasta - Program Aktywności Lokalnej” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach.

Na zdjęciu: otwarcie wystawy

W uroczystym otwarciu wystawy stanowiącej wspólne dzieło mieszkańców Gminy i Miasta, uczestników realizowanego projektu oraz pracowników OPS-u uczestniczyli Burmistrz Gminy i Miasta Wiesław Janiszewski, Przewodniczący Rady Miejskiej Bernard Strzoda, Pełnomocnik ds. Planowania, Rozwoju i Gospodarki Grzegorz Wolnik, radni Rady Miejskiej, dyrektor OPS-u Celina Cymorek, dyrektor ZGM-u Marcin Janużyk, dyrektor Domu Kultury w Leszczynach Wojciech Pukowiec.

„Głównym celem władzy samorządowej było połączenie historii z teraźniejszością i współczesnymi potrzebami mieszkańców, stąd działania w obszarze rewitalizacji tego miejsca - podkreślił Burmistrz Wiesław Janiszewski. - Zameczek i jego otoczenie mają służyć odwiedzającym to miejsce i jak widzimy nowa oferta się sprawdza. Można powiedzieć, że to pierwszy etap działań. Czekamy na realizację integracyjnych projektów realizowanych w tym miejscu i za wszelkie podejmowane inicjatywy serdecznie Państwu dziękuję”.

Gratulacje i podziękowania za przeprowadzone działania w ramach rewitalizacji obiektu na ręce Burmistrza, Pełnomocnika ds. Planowania, Rozwoju i Gospodarki oraz radnych Rady Miejskiej złożył Przewodniczący Rady Miejskiej Bernard Strzoda.

Dyrektor Celina Cymorek przedstawiła zespół osób zaangażowanych w działania projektu "Reintegracja i integracja stanowi przyszłość naszego miasta - Program Aktywności Lokalnej", podziękowała także władzom samorządowym oraz swoim współpracownikom za owocną, codzienną współpracę.

Wystawa fotografii „Leszczyny sprzed lat” będzie dostępna dla zwiedzających od poniedziałku do piątku od 7 do 11 czerwca oraz od 14 do 18 czerwca w godzinach od 9.00 do 17.00. Zapraszamy mieszkańców, ale również szkoły i przedszkola - w przypadku większych grup prosimy o rezerwację pod nr telefonu 32 4312 039.

Projekt OPS-u jest realizowany w partnerstwie z Fundacją Imago. Jak zaznaczają pracownicy OPS-u dotychczas w ramach integracji ze społecznością lokalną zrealizowano dwie inicjatywy - włączenie się w akcję "Skarpetki nie do pary - światowy dzień Zespołu Downa 2021" oraz sprzątanie starego leszczyńskiego cmentarza. Pierwszą imprezę integracyjną w ramach projektu stanowi właśnie wystawa fotograficzna "Leszczyny sprzed lat".

Pracownicy OPS-u podkreślają także, że do końca stycznia 2022 roku planują zrealizować kolejne działania, w tym m.in. dotyczące kultywowania tradycji, dziedzictwa lokalnego, pielęgnowania lokalnej gwary, zorganizowanie zabawy tanecznej -„ Zatańcuj z nami - Leszczyniokami”, przygotowanie cyklu wydarzeń edukujących mieszkańców w zakresie wartości przestrzeni, dziedzictwa kulturowego obszaru oraz możliwości samodzielnego dbania o otoczenie, a także zajęcia kulinarne z wychowankami Placówki Wsparcia Dziennego przy współpracy z seniorami.

top_baner
do góry