Strona główna/Urząd/Aktualności/Koronawirus - bieżące informacje

Koronawirus - bieżące informacje

Aktualności 30 Marca 2020

Do tej pory na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny nie odnotowano żadnych zdiagnozowanych przypadków zakażeń koronawirusem, jednak w związku ze stanem podwyższonej gotowości, kierując się troską o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, wprowadzono na terenie miejscowości szereg istotnych zmian, o których UGiM informuje na bieżąco.

„Służby miejskie są w pełnej gotowości, by reagować w sytuacji podwyższonego zagrożenia, jednakże dużo zależy od odpowiedniego postępowania nas samych. Proszę więc - wytrwajmy w kwarantannie, postępujmy rozważnie i odpowiedzialnie. Proszę o pozostanie w domach i unikanie dużych skupisk ludzi. Proszę także o ścisłe przestrzeganie rządowych i samorządowych zaleceń” - mówi Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski.

Przypomnijmy, że od 4 marca w UGiM pracuje sztab kryzysowy. Zadaniem sztabu jest reagowanie na bieżące komunikaty i problemy związane z zagrożeniem epidemiologicznym, monitorowanie sytuacji w Gminie i Mieście a także przygotowanie się do podjęcia odpowiednich czynności na wypadek wystąpienia zakażeń na terenie Gminy i Miasta. W związku z wprowadzeniem przez Rząd RP nowych zasad bezpieczeństwa również sztab pracuje teraz zdalnie.

 

 

Urząd zamknięty dla Klientów

Zmieniamy sposób funkcjonowania Urzędu i jednostek. Chcemy pomóc w zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronowirusa, ale też zapewnić ciągłość działania administracji. Urząd Gminy i Miasta oraz jednostki organizacyjne zostały zamknięte dla klientów. Sprawy pilne są oczywiście załatwiane, ale prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

 

Zamknięte placówki

Od 12 marca zamknięte dla klientów pozostają:

- Kryta pływalnia i kompleksy „Orlik” oraz wszystkie obiekty sportowe Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

- Miejski Ośrodek Kultury wraz z wszystkimi placówkami ośrodka

- Biblioteka Publiczna wraz z wszystkimi filiami

- Placówki Wsparcia dziennego działające przy Ośrodku Pomocy Społecznej.

Nieczynne są także targowiska.

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku zawiesił zajęcia na czas od 12 marca do 14 kwietnia br.

 

Jednostki systemu oświaty zawieszają działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie od 12 marca do Wielkanocy. Nauczyciele kontaktują się z uczniami online w celu realizacji materiału z podstawy programowej.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r. poz. 410 z późn. zm.), mając jednocześnie na uwadze Zarządzenie Nr 5/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie: terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów dotyczących naboru do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny na rok szkolny 2020/2021 z późniejszymi zmianami informujemy, że w okresie od 26 marca do 9 kwietnia br. uruchomione zostaną skrzynki podawcze na dokumenty składane przez rodziców na potrzeby rekrutacji.

O dostępności skrzynek podawczych można się dowiedzieć na stronach internetowych poszczególnych jednostek. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o bezpośredni kontakt telefoniczny lub mailowy z jednostkami oświatowymi prowadzącymi rekrutację.

https://www.czerwionka-leszczyny.pl/oswiata-kultura/przedszkola

 

Zmiany w harmonogramie odbioru odpadów

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne Komart Sp. z o.o. informuje, że od 17 do 29 marca ogranicza świadczenie usług o m.in. zaniechanie odbioru odpadów selektywnych (tj. metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, papier i tektura oraz szkło) z posesji jednorodzinnych. Wymienione frakcje odpadów zostaną odebrane w późniejszych terminach. Odbiór odpadów z posesji wielorodzinnych będzie się odbywał zgodnie z harmonogramem. Zgodnie z harmonogramem nastąpi także odbiór innych frakcji odpadów (zmieszane, biodegradowalne, żużel i popiół oraz wielkogabaryty).

Jednocześnie prosimy Państwa o ograniczenie korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, który znajduje się w Leszczynach.

 

Pomóżmy seniorom

Prosimy o zwrócenie uwagi na osoby starsze i samotne. Zapytajcie sąsiada-seniora czy nie potrzebuje Waszego wsparcia. Seniorzy są w grupie największego ryzyka zarażenia koronawirusem. Jeśli posiadają Państwo informacje o seniorach, którzy w codziennych obowiązkach, takich jak np. zakupy, nie mogą liczyć na pomoc rodziny i sąsiadów, proszę o przekazywanie tych informacji do Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach nr tel.: 32 4312 039. Zgodnie z obowiązującymi procedurami, Ośrodek Pomocy Społecznej otacza także nadzorem osoby bezdomne.

W związku z koniecznością podjęcia działań związanych z rozpowszechnianiem się koronawirusa, a co za tym idzie z koniecznością odizolowania osób, które potencjalnie mogą być nim zarażone, informujemy, że uruchomiono platformę: https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujacych przeznaczoną dla obywateli, którzy za jej pośrednictwem będą mogli uzyskać informacje na temat kontaktu z ośrodkami pomocy społecznej. Informujemy, że każdego dnia w godzinach 7.30 - 19.00, w celu udzielenia niezbędnych informacji osobom, które potrzebują pomocy, zwłaszcza ludziom starszym, samotnym i niepełnosprawnym, pełnione są dyżury pod numerami telefonów: 571 334 423, 797 243 006, 798 292 190.

 

Pomoc osobom bezdomnym

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach podejmują w czasie epidemii koronawirusa szereg działań mających na celu pomoc osobom bezdomnym. Jedną z form tej pomocy jest zapewnianie ciepłych posiłków. Pracownicy socjalni dostarczają posiłki w miejsca gromadzenia się osób bezdomnych, co ogranicza ich migrację oraz ewentualne skupianie się w większych zgromadzeniach.

Akcja pomocy osobom bezdomnym przeprowadzana jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach oraz Towarzystwo Pomocy Brata Alberta w Przegędzy

 

 

Przedsiębiorcy, właściciele sklepów - przypominamy, że mogą Państwo dostarczać zamówiony przez mieszkańców towar do domów, ale - ważne - z wyłączeniem osób przebywających w kwarantannie.

Osobom przebywającym w kwarantannie przypominamy, że każdego dnia w godzinach 7.30-19.00, pełnione są dyżury pracowników OPS pod numerami telefonów:
571 334 423
797 243 006
798 292 190.

Jeśli potrzebują Państwo pomocy, dostarczenia zakupów - prosimy o skontaktowanie się w tej sprawie z gminnymi służbami.

 

Jedzenie zamówmy na wynos

W związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego restauracje, bary i kawiarnie mogą prowadzić tylko działalność na dowóz i na wynos. Na stronie internetowej (https://www.czerwionka-leszczyny.pl/urzad/aktualnosci/Baza-lokali-i-firm-cateringowych/idn:8097) publikujemy bazę lokali i firm cateringowych, które prowadzą działalność na dowóz i na wynos.

 

Przedsiębiorco, #zostanwdomu

Wszystkie sprawy w CEIDG przedsiębiorcy mogą załatwić przez internet przy użyciu darmowego Profilu Zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Jeśli jeszcze nie posiadają Państwo Profilu Zaufanego, można go uzyskać przez internet.

Szczegóły:

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG.CMS.ENGINE/?D;9afde6cc-3bc3-4533-8d8b-1164d445bbef

 

Rozprzestrzenianie się koronawirusa ma także negatywne skutki dla lokalnych firm.

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje przedsiębiorców o przygotowywanym pakiecie osłonowym dla lokalnego biznesu.

Szczegółowe propozycje i rozwiązania zostaną zaprezentowane w najszybszym możliwym terminie.

Rozwiązania mają ułatwić funkcjonowanie podmiotom gospodarczym w kryzysie spowodowanym pandemią koronawirusa.

 

Sprawdźmy źródło informacji

Chcemy zagwarantować Państwu także rzetelną informację, komunikować przy tym bez zbędnej zwłoki. Prosimy, aby sprawdzali Państwo wiarygodne źródła danych, nie upowszechniali fake newsów. Informujemy za pośrednictwem strony internetowej www.czerwionka-leszczyny.pl oraz Facebook.com/gmina.czerwionka.leszczyny. Bieżące informacje znajdą Państwo także na stronach rządowych np. https://www.gov.pl/web/zdrowie

 

Jak postępować w przypadku choroby?

Osoby, które zaobserwują u siebie objawy choroby, proszone są o kontakt pod wskazanymi przez służby epidemiologiczne numerami telefonów, gdzie uzyskają Państwo szczegółowe instrukcje, jak postępować w takiej sytuacji.

Całodobowa Infolinia Sanepidu w Rybniku na temat koronawirusa:
tel. 609 519 193 .

 

do góry