• język migowy
Strona główna/Urząd/Aktualności/Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Ogłoszenia Burmistrza 11 Września 2019

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 10 września 2019 r. w celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688), działającymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

W związku z powyższym ogłasza przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określenia wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

W terminie od 10.09.2019 r. do 17.09.2019 r. w/w podmioty mogą wyrażać opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacji wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dot. przedmiotowej tematyki.

Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać:

       1) w formie pisemnej na adres:

           Ośrodek Pomocy Społecznej

           44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 36b

           (decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej),

       2) pocztą elektroniczną na adres e-mail:

       3) za pośrednictwem faksu pod numerem 32 723 12 17.

Udzielenie wyjaśnień oraz przyjmowanie wniosków i opinii dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego należy do kompetencji Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach.

Powiązane pliki.Liczba plików: 3
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
jpg uchwała skan.jpg 368.83KB Plik: uchwała skan.jpg
jpg wniosek skan.jpg 554.46KB Plik: wniosek skan.jpg
pdf zarządzenie skan.pdf 1.31MB Plik: zarządzenie skan.pdf

top_baner
do góry