Strona główna/Urząd/Aktualności/Konsultacje Projektu Uszczegółowienia RPO WSL 2014-2020

Konsultacje Projektu Uszczegółowienia RPO WSL 2014-2020

Aktualności 27 Sierpnia 2013

Przypominamy, że trwają konsultacje Projektu Uszczegółowienia RPO WSL 2014-2020 przyjętego przez Zarząd Województwa Śląskiego 9 lipca 2013 roku uchwałą nr 1553/269/IV/2013.

Projekt Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego można pobrać ze strony: http://rpo.slaskie.pl/?grupa=2&art1=1374649683

Uwagi do dokumentu należy zgłaszać do 31 sierpnia 2013 roku za pomocą formularza elektronicznego znajdującego się poniżej.

Uwagi zgłaszanie po tym terminie nie będą uwzględniane.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego informuje także, że na przełomie sierpnia/września będą prowadzone spotkania konsultacyjne Drugiego Projektu RPO WSL 2014-2020 oraz Projektu Uszczegółowienia 2014-2020 wraz z Oceną Oddziaływania na Środowisko. W ramach konsultacji 4 września odbędzie się ogólnodostępna konferencja, na którą już teraz organizatorzy serdecznie zapraszają. Szczegółowe informacje zostaną umieszczone na stronie internetowej w terminie późniejszym.

Formularz dostępny jest pod adresem:rpo.slaskie.pl/konsultacjeRPO_uszczegolowienie

do góry