• język migowy
Strona główna/Urząd/Aktualności/Konferencja naukowa "Światy poetyckie Marty Podgórnik"

Konferencja naukowa "Światy poetyckie Marty Podgórnik"

Aktualności 28 Listopada 2023

8 grudnia w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach odbędzie się konferencja naukowa "Światy poetyckie Marty Podgórnik".

Światy poetyckie Marty Podgónik

Termin: 8 grudnia 2023 r., godz. 10.00
Miejsce: Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Czerwionce-Leszczynach

Program konferencji:

  • prof. dr hab. Marian Kisiel, dr hab. prof. UŚ Joanna Kisiel - Wprowadzenie
  • dr Tomasz Pyzik - Bieguny bytu. Wokół „Sonetu VI” Marty Podgórnik
  • Andrzej Handzlik - Poezja uciekającego sensu. O jednym wierszu Marty Podgórnik
  • lic. Dominika Rudka - Dziewczyńskie gadanie. O „Angelusie” Marty Podgórnik
  • lic. Alicja Wosik - Przestrzeń szpitala w poezji Marty Podgórnik
  • lic. Julia Dusza - Kobieta-autorka w „Gorzkich żalach” Marty Podgórnik
  • Aleksandra Krupa - Rany i blizny w „Próbach negocjacji” Marty Podgórnik

 

Julia Dusza - studentka studiów magisterskich na kierunku filologia polska na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, członkini Koła Naukowego Polonistów. Występowała jako prelegentka na konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych. Interesuje się poezją kobiet.
Andrzej Handzlik - student I roku studiów magisterskich na kierunku filologia polska na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, członek Koła Naukowego Polonistów, nauczyciel w szkole podstawowej. Występował jako prelegent na konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych. Autor recenzji i utworów poetyckich oraz
artykułów naukowych.
Joanna Kisiel - profesor uczelni w Instytucie Literaturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, redaktor naczelna półrocznika „Rana. Literatura - Doświadczenie - Tożsamość”, przewodnicząca Komisji Historycznoliterackiej PAN - oddział w Katowicach. Jej naukowe zainteresowania koncentrują się na sztuce interpretacji jako formy opisu świata i jednostki,
związków poezji i wyobraźni w XX wieku, poszukiwania egzystencjalnego wymiaru literatury. W swych pracach podejmuje namysł nad doświadczeniami skończoności, samotności i straty oraz lękiem i bezsennością w literaturze XX i XXI wieku. Autorka książek: Retoryka i melancholia. O poezji Jana Lechonia (2001), Chwile ulotne. O poezji Ryszarda Kapuścińskiego (2009), Imiona lęku. Szkice o poetach i wierszach (2009), Tropy samotności. O doświadczeniu egzystencji w poezji (2011), Inne baśnie. Andersen - Iwaszkiewicz - Uniłowski (2022). Współredaktorka tomów zbiorowych.
Marian Kisiel - profesor w Instytucie Literaturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, historyk i krytyk literacki, poeta, tłumacz. Członek Komitetu Nauk o Literaturze PAN. Zajmują go takie tematy, jak: historia literatury jako nauka o literaturze, kultura literacka jako wyzwanie rzucone socjologii lektury, krytyka literacka jako wyznanie autobiogra�iczne,
literatura emigracyjna jako splot programów i postaw ideowych, poezja jako doświadczenie. Autor kilkunastu książek, współredaktor kilkudziesięciu tomów zbiorowych oraz artykułów w monografiach i czasopismach.
Aleksandra Krupa - studentka II roku studiów licencjackich na kierunku filologia polska w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, członkini Koła Naukowego Polonistów.
Dominika Rudka - studentka II roku studiów magisterskich na kierunku filologia polska w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, członkini Koła Naukowego Polonistów. Występowała jako prelegentka na konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych dotyczących literatury polskiej. Autorka artykułów i recenzji. Interesuje się szczególnie literaturą non-fiction.
Alicja Wosik - studentka II roku studiów magisterskich na kierunku filologia polska w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, członkini Koła Naukowego Polonistów, nauczycielka języka polskiego w szkole podstawowej. Występowała jako prelegentka na konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych dotyczących literatury polskiej oraz dydaktyki języka polskiego. Autorka recenzji w czasopismach oraz artykułów naukowych, m.in.: „Lunatycy” i inne wiersze okołoszkolne. O poezji Pawła Lekszyckiego, Eklogi w twórczości Rafała Wojaczka, Kampowa wyobraźnia Ewy Sonnenberg.
Tomasz Pyzik - doktor nauk humanistycznych, krytyk literacki dwumiesięcznika literackiego „Topos”, historyk literatury związany z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach. Nauczyciel w I LO Dwujęzycznym w Gliwicach, współpracuje z International Baccalaureate Organization. Autor książek Predestynacja w twórczości Aleksandra Wata (2004), Twórczość poetycka Wojciecha Bąka (2007), Sens odzyskany. Szkice o książkach, które koniecznie trzeba przeczytać (2023). Jego recenzje i szkice ukazują się w „Toposie”, „Śląsku”, „Migotaniach” i we „Frazie”

do góry