Strona główna/Urząd/Aktualności/KOMUNIKAT DOTYCZĄCY TRANSPORTU ORGANIZOWANEGO PRZEZ GMINĘ I MIASTO CZERWIONKA-LESZCZYNY NA SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY TRANSPORTU ORGANIZOWANEGO PRZEZ GMINĘ I MIASTO CZERWIONKA-LESZCZYNY NA SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19

Aktualności 19 Lutego 2021

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny świadczy usługę transportu do punktów szczepień przeciw COVID-19 na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Do skorzystania z transportu uprawnieni są mieszkańcy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny:

 1. posiadający aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami;
 2. osoby mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudnościami w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień.

Uprawnieni mieszkańcy chcący skorzystać z transportu organizowanego przez Urząd Gminy i Miasta mogą kontaktować się:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30-15:30, pod numeremi telefonów: 795 130 344 oraz 32 43 12 251

Uprzejmie informujemy, że Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny nie posiada uprawnień do wyznaczania terminu i miejsca szczepienia.

Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, poprzez wyznaczonych przewoźników, zapewnia transport osobom uprawnionym do punktów szczepień. Bez wyznaczonego, konkretnego terminu i miejsca szczepienia niemożliwe jest zakwalifikowanie mieszkańca do skorzystania z transportu.


Ponadto Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny uprzejmie informuje, że:

 • nie posiada kompetencji do zapewniania transportu sanitarnego i przewozów wymagających asysty lekarza, czy też pielęgniarki. Transport taki realizowany jest przez podmioty lecznicze w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia;
 • nie dowozi zespołów szczepiących do mieszkańców Gminy i Miasta. Usługę tą świadczą wyznaczone punkty szczepień.

Dodatkowo, przed skontaktowaniem się z infolinią prosimy przygotować wszystkie niezbędne dokumenty i informacje do prawidłowego przyjęcia zgłoszenia do transportu, tj.

 1. dane osoby, dla której transport jest zamawiany, w tym adres zamieszkania;
 2. aktualny numer orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub orzeczenia o zliczeniu do I grupy z ww. schorzeniami (dane wymagane wyłącznie podczas rejestracji osoby niepełnosprawnej);
 3. informacje o osobie, dla której zamawiany jest transport potwierdzające, że występują obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia trudności w dotarciu osoby do punktu szczepień;
 4. informacje o zakresie niezbędnego wsparcia, w tym środka transportu jaki musi być zamówiony (czy dostosowany do przewozu osoby na wózku inwalidzkim, konieczność zabrania wózka, balkoniku).

  Uwaga!

Kierowca realizujący dany transport świadczy usługę przewozu w systemie „od drzwi do drzwi”. Osoba na rzecz której ma być realizowana usługa przewozu musi być zatem odpowiednio przygotowana do przewozu, w tym odpowiednio ubrana i zabezpieczona na czas podróży i pobytu w punkcie szczepień, a także posiadać przy sobie dokumenty. Wsparcia w tym zakresie nie zapewnia przewoźnik i kierowca.

Kierowca przewoźnika, ewentualnie asystent kierowcy w wyjątkowych sytuacjach, w fizycznych granicach możliwości, pomoże osobie zejść od drzwi mieszkania do samochodu, wsiąść do niego, a następnie w dotarciu do punktu szczepień i z powrotem.

Kierowca nie może asystować osobie przewożonej w punkcie szczepień. Stąd Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny zwraca się z uprzejmą prośbą do opiekunów/rodzin osób przewożonych o wspieranie, asystowanie i pomaganie tym osobom oraz kierowcy podczas całej usługi dowozu oraz szczepienia, w tym udzielanie niezbędnych informacji w punkcie szczepień, w przypadkach tego wymagających, aby kwalifikacja do szczepienia mogła zostać w sposób prawidłowy przeprowadzona. W przeciwnym razie przewoźnik może nie zrealizować transportu. Osoby asystujące mają prawo do bezpłatnego przewozu do punktu szczepień i z powrotem wraz z osobą uprawnioną do dowozu.

Informacja dostępna również w poniższym linku:

Koronawirus - bieżące informacje

 

do góry