Strona główna/Urząd/Aktualności/Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”

Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”

Aktualności 23 Lutego 2021

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny” w dniach od 24 lutego 2021 r. do 16 marca 2021 r.

 

Projekt dostępny będzie:

  • w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, Al. św. Barbary 6, 44-230 Czewionka-Leszczyny, pokój nr 3, w godzinach pracy Urzędu. Ze względu na trwający stan epidemii, chęć wglądu do wyłożonego projektu dokumentu należy zgłosić telefonicznie pod nr tel.:32 429 59 97 lub mailowo na adres: zko.os@czerwionka-leszczyny.pl, w celu uzgodnienia terminu,
  • w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny: https://bip.czerwionka-leszczyny.pl/dzialalnosc_urzedu/plany_i_programy.html 

 

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy Czerwionka-Leszczyny mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu dokumentu w czasie jego wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski, zastrzeżenia i uwagi można składać w formie:

  • pisemnej na adres: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: zko.os@czerwionka-leszczyny.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

 

Do pobrania: Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”

 

 

 

do góry