Strona główna/Urząd/Aktualności/Informacja o procedurach związanych z prowadzeniem Akcji Zima

Informacja o procedurach związanych z prowadzeniem Akcji Zima

Aktualności 8 Stycznia 2019

Na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, po wyłączeniu drogi krajowej - autostrady A1, znajdują się odpowiednio:

- drogi wojewódzkie:

nr 925 Rybnik - Orzesze (ul. Mikołowska w Przegędzy, Zwycięstwa w Stanowicach i Główna w Bełku) oraz 924 Knurów-Żory (ul. Gliwicka w Czuchowie, 3 Maja w Czerwionce, Żorska i Wyzwolenia w Stanowicach, Gliwicka w Szczejkowicach)

Zarządcą tych dróg jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach z siedzibą przy ul. Lechickiej 34, tel. 32 781 92 11.

Z posiadanych informacji wynika, że zimowe utrzymanie tych dróg na podstwie umowy prowadzi Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku z siedzibą przy ul. Jankowickiej w Rybniku, tel. 32 422 74 78

 

- drogi powiatowe

Ul. Palowicka w Szczejkowicach, Wiejska, Bełkowska i Dębowa w Palowicach, Wolności i Palowicka w Bełku, Ks. Pojdy i Klimka w Książenicach, Leszczyńska w Przegędzy, Ks. Pojdy, Armii Krajowej, Rybnicka w Leszczynach, Furgoła, Parkowa w Czerwionce, Górnicza, Przemysłowa, Odrodzenia, Jesionka, Zabrzańska, Ornontowicka, Prosta (fragment) w Dębieńsku, Cmentarna, Szewczyka w Czuchowie

Zimowe utrzymanie tych dróg prowadzi Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku z siedzibą przy ul. Jankowickiej 49 w Rybniku, tel. 32 422 74 78

- drogi gminne - pozostałe drogi zaliczone uchwałami Rady Miejskiej do tej kategorii.

Zimowe utrzymanie tych dróg w systemie trójzmianowym prowadzi Zarząd Dróg i Służby Komunalne w Czerwionce-Leszczynach.

Wszelkie wnioski i interwencje przyjmuje wyłącznie dyżurny Akcji Zima tel. 32 427 75 43 lub 32 427 27 43

- pozostałe drogi - zimowe utrzymanie tych dróg należy do właścicieli terenu.

Zarządcy dróg w zakresie zimowego utrzymania działają na podstawie art. 20 ustawy o drogach publicznych.

 

Szczegóły dotyczące standaryzacji dróg i prowadzenia Akcji Zima w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny zostały zawarte w Zarządzeniu Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny nr 446/18 z dnia 27.09.2018 r.

 

Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do obowiązków właścicieli nieruchomości należy uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

 

do góry