• język migowy
Strona główna/Urząd/Aktualności/Informacja dotycząca inwestycji kolejowych w ramach projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego

Informacja dotycząca inwestycji kolejowych w ramach projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego

Aktualności 28 Grudnia 2021

Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. przekazał poniższy pakiet materiałów dla mieszkańców dotyczący planowanej linii kolejowej nr 170 na odc. Katowice - granica państwa - Ostrawa.

 Mapa

Są to:

oraz

Wszelkie wątpliwości oraz pytania należy kierować drogą elektroniczną na adres lub drogą pocztową zgodnie ze wskazanym poniżej adresem Wykonawcy lub Inwestora z dopiskiem w tytule konsultacje społeczne - „Budowa linii kolejowej na odc. Katowice - granica państwa - Ostrawa” oraz z uwzględnieniem nazwy miejscowości "Czerwionka-Leszczyny".

Wykonawca: Egis Poland Sp. z o.o., Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa

Inwestor: Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o., 02-305 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 142B

W odpowiedzi na korespondencję Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dotyczącą zmiany godziny spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami, Centralny Port Komunikacyjny Sp z o.o. przeanalizował ponownie harmonogram spotkań w poszczególnych miejscowościach.

Informujemy, że dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny zamiast godziny 13.00 zaproponowana została godzina 20.00.

Przesunięcie godziny konsultacji zapewnić ma szerszy udział społeczności lokalnej w spotkaniu i większą transparentność prowadzenia procesu konsultacji społecznych w tak ważnej dla mieszkańców sprawie.


Spotkanie konsultacyjne dotyczące przebiegu wszystkich alternatywnych tras na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny odbędzie się więc 3 lutego 2022 roku o godzinie 20.00 w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach przy ulicy 3 Maja 36 D.

UWAGA: 27.01 decyzją CPK konsultacje zostały odwołane. Więcej informacji podajemy tutaj:

Odwołanie konsultacji dot. CPK | Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny

UWAGA: Informujemy Mieszkańców, że 8.02 do Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wpłynęła informacja dotycząca spotkania w formule online organizowanego przez Centralny Port Komunikacyjny i firmę Egis Poland. Spotkanie dotyczyć ma planowanej przez rząd budowy kolei dużych prędkości. Jak informują organizatorzy planowane spotkanie w formie zdalnej nie zastępuje konsultacji społecznych, jest ich pierwszym etapem.

Więcej informacji:

Informacja dotycząca spotkania online ws. kolei dużych prędkości | Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny


Przypominamy także, że negatywne stanowisko w sprawie planowanej przez rząd budowy kolei dużych prędkości zajął Burmistrz Gminy i Miasta Wiesław Janiszewski:

Pismo do pobrania

Sprzeciw Burmistrza

Pismo do pobrania

Sprzeciw Burmistrza

sprzeciw wyrazili także radni Rady Miejskiej:

Uchwała nr XVII/198/20 z dnia 28 lutego 2020 roku

Uchwała Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej

Uchwała nr XXII/242/20 z dnia 31 lipca 2020 roku

Uchwała Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej

https://www.czerwionka-leszczyny.pl/urzad/aktualnosci/idn:8586

do góry