• język migowy
Strona główna/Urząd/Aktualności/Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Ogłoszenia Burmistrza 5 Listopada 2009
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że z dniem 6.11.2009 roku, wchodzi w życie Uchwała Nr XXXIX/438/09 Rady Miejskiej w Czerwionce – Leszczynach z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny (tj. Dz.U. Województwa Śląskiego z 2009 r., Nr 186, poz. 3379). Wysokość środków przeznaczonych na realizację Uchwały wynosi 10 000,00 zł. 
Informuję, że w oparciu o § 5 w/w. uchwały dokonałem wyłonienia przedsięwzięcia w zakresie projektu z tytułu zakupu sprzętu sportowego. Realizację zadania ustalam na dzień od 30.11.2009 roku do 11.12.2009. 
Wobec powyższego kluby sportowe z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, spełniające zapisy w/w. Uchwały, mogą składać wnioski o przyznanie dotacji na wsparcie projektów z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego w sekretariacie tut. Urzędu w terminie od 9.11.2009 roku do 16.11.2009 roku. 
Wnioski złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane. 
Po zawarciu umowy – zleceniobiorca jest zobowiązany złożyć sprawozdanie końcowe i rozliczyć się z dotacji do 18.12.2009 roku. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo kontroli wykorzystania udzielonego wsparcia finansowego w siedzibie zleceniobiorcy. 
Przypomina się o dołączeniu do wniosku wszystkich dokumentów określonych w uchwale i wymienionych we wzorze wniosku wraz z opinią Gminnej Rady Sportu. 
Treść Uchwały wraz z załącznikami dostępna jest w Biurze Polityki Społecznej, przy ul. Wolności nr 2a, tel: 32 4315975 oraz na stronie internetowej pod adresem: www.czerwionka-leszczyny.pl/urzad/uchwaly.html
Dotację, na wniosek klubu, przydziela Burmistrz, który do rozpatrzenia wniosków powołuje Komisję. Komisja dokonuje formalnej i merytorycznej oceny wniosków, przedkładając Burmistrzowi opinię co do wyboru lub odrzucenia wniosku wraz z uzasadnieniem przyznania proponowanej kwoty dotacji. Dopuszcza się możliwość przyznania datacji w niższej wysokości niż wnioskowana. W takim przypadku ostateczny projekt przedsięwzięcia do wielkości przyznanej dotacji należy przedłożyć do dnia 24.11.2009 roku w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
do góry