Strona główna/Urząd/Aktualności/Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Ogłoszenia Burmistrza 7 Czerwca 2013

W związku z wykonaniem Uchwały Nr XXVIII/361/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe (Dz.Urz. Woj. Śl., poz. 2072 z dn. 6 marca 2013 roku), Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wydał zarządzenia:

  1. Zarządzenie Nr 186/13 z dnia 3 czerwca 2013 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium sportowego za osiąganie wysokich wyników sportowych
  2. Zarządzenie Nr 187/13 z dnia 3 czerwca 2013 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia i Regulaminu przyznawania poszczególnych kategorii nagród i ich wysokości za wybitne osiągnięcia indywidualne lub zespołowe w działalności w zakresie sportu
do góry