Strona główna/Urząd/Aktualności/Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w sprawie konsultacji Projektu Rocznego Programu Współpracy na 2014 rok

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w sprawie konsultacji Projektu Rocznego Programu Współpracy na 2014 rok

Aktualności 12 Września 2013

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 12.09.2013 roku, w celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) działających na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, w przedmiocie Rocznego Programu Współpracy na 2014 rok.

W terminie od 12 września br., organizacje pozarządowe mogą wyrażać opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum 3 organizacji wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dot. przedmiotowej tematyki. Opinie w formie pisemnej można składać w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta, ul. Parkowa nr 9 do dnia 26 września 2013 roku.

Za przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie Rocznego Programu Współpracy na 2014 rok odpowiedzialny jest Wydział Rozwoju Gminy i Miasta Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Dr Rostka nr 7, tel. 32 4312251. Nieprzedstawienie przez organizacje opinii we wskazanym terminie oznacza akceptację do realizacji przedstawionego projektu Rocznego Programu Współpracy na 2014 rok.

Burmistrz zajmie własne stanowisko odnośnie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta oraz przedstawi sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji Radzie Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach.

Do pobrania:

do góry