Strona główna/Urząd/Aktualności/Budowa chodnika w Czuchowie

Budowa chodnika w Czuchowie

Aktualności 23 Czerwca 2020

Podpisana została umowa na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 924 w Czuchowie. Celem robót budowlanych jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych.

Zakres robót dla zadania obejmuje budowę chodnika o szerokości 2 m w istniejącym pasie drogowym. Chodnik będzie się rozpoczynał przy przystanku autobusowym (skrzyżowanie ul. Gliwickiej z Graniczną), a kończył przy posesji Graniczna 4. Długość chodnika wynosić będzie ok. 360 m. Przebudowane zostaną zjazdy indywidualne, zadanie obejmuje także budowę kanalizacji deszczowej w dwóch odcinkach na łącznej długości ok. 311 mb.

„Cieszę się, że wreszcie to ważne dla bezpieczeństwa naszych mieszkańców zadanie będzie mogło zostać zrealizowane. Jest to chodnik w ciągu drogi wojewódzkiej, ale - oczywiście - postanowiliśmy dołożyć do jego  realizacji z puli środków Gminy i Miasta” - podkreśla Burmistrz Wiesław Janiszewski.

Obecnie funkcję ciągów pieszych pełnią pobocza o nawierzchni gruntowej.

Całkowita wartość zamówienia wynosi 891 216,24 zł.
Zadanie finansowane jest przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, natomiast 200 000 zł stanowi wkład własny Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Zadanie ma zostać zakończone do 30 października br.

 

(na zdjęciu dzielnica Czuchów, miejsce planowanej inwestycji drogowej). 

do góry