• język migowy

Akcja zima

Aktualności 6 Listopada 2009

W związku z nadchodzącym sezonem zimowym 2009/2010 informujemy, iż pracami związanymi z zimowym utrzymaniem dróg kieruje Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku poprzez system dyżurów prowadząc stały monitaoring stanu dróg i pogody. Dyżurni według potrzeb będą wydawać dyspozycje dotyczące zakresu prac i czynności do wykonania oraz rodzaju użytego do zimowego utrzymania dróg sprzętu.

Przyjmowanie ewentualnych interwencji dot. zimowego utrzymania dróg:

a) Siedziba Zarządu Dróg Powiatowych w Rybniku, tel. 032 4227478 w godz. 7.00 - 15.00

b) Pan Janusz Maroszek - kierownik robót interwencyjnych, tel. kom.  605 369 015

c) Obwód drogowy w Bełku, tel. 032 4311142 w godz. 15.00 - 7.00

Pliki do pobrania:

do góry