AZBEST

Aktualności 27 Maja 2011
Z dniem 24 maja br. Gmina wdrożyła procedury związane z dotacją na pokrycie kosztów inwestycji związanych z demontażem i unieszkodliwianiem materiałów zawierających azbest. Wysokość dotacji wyniesie 70 % kosztów inwestycji jednak nie więcej niż 2 500,00 zł. Wnioski będą przyjmowane do 30 listopada (danego roku) i rozpatrywane według kolejności ich składania.


Osoby zainteresowane powyższym tematem prosimy o zapoznanie się z treścią Uchwały Nr VIII/84/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska.

Formularze wniosków o przyznanie dotacji dostępne są w Wydziale Ekologii i Zdrowia (Al. św. Barbary 3, Czerwionka-Leszczyny, Zameczek - parter) oraz na stronie internetowej i Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce - Druki do pobrania.

Dokumenty do pobrania:

do góry