Strona główna/Urząd/Aktualności/15 stycznia 2019 roku mija termin składania wniosków o przyznanie stypendium i nagrody w dziedzinie sportu

15 stycznia 2019 roku mija termin składania wniosków o przyznanie stypendium i nagrody w dziedzinie sportu

Aktualności 5 Grudnia 2018

15 stycznia 2019 roku mija termin składania wniosków o przyznanie stypendium i nagrody w dziedzinie sportu.

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego, nagrody lub wyróżnienia składa zawodnik lub klub sportowy zrzeszający zawodników w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9 w terminie od dnia 15 stycznia 2019 roku, uwzględniając wyniki sportowe osiągnięte w okresie 12 miesięcy 2018 roku.

Stypendium sportowe stanowi pomoc finansową wspierającą proces szkolenia sportowego zawodnika i przyznawane jest na okres nie dłuższy niż rok kalendarzowy. Wysokość miesięcznej kwoty stypendium sportowego wynosi od 200 do 400 zł.

Szczegółowe informacje oraz wzór wniosku o stypendia i nagrody sportowe znajdują się w zakładce: Stypendia sportowe.

 
Pliki do pobrania:

1. Wniosek o przyznanie nagrody / wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe lub za wybitne osiągnięcia w działalności w zakresie sportu - wersja edytowalna.

2. Uchwała Nr XL/448/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 września 2017 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

3. Uchwała NR LI/568/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/448/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 września 2017 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2017 r., poz. 5427),

4. Zarządzenie Nr 443/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 września 2018 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium sportowego, nagrody lub wyróżnienia i Regulaminu przyznawania poszczególnych kategorii nagród i ich wysokości za osiąganie wysokich wyników sportowych lub wybitnych osiągnięć indywidualnych lub zespołowych w działalności w zakresie sportu.

5. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego za osiąganie wysokich wyników sportowych - wersja edytowalna.

top_baner
do góry