• język migowy
Strona główna/Urząd/Rada Miejska/Aktualności Rady Miejskiej i Biuro Rady/Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 28.07.2021r.

Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 28.07.2021r.

Rada Miejska i Biuro Rady 26 Lipca 2021

Na podstawie § 26 Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
(Dz. U. Woj. Śl. z 2003 r. Nr 81 poz. 2201 z późn. zm.),

informuję Mieszkańców,
iż sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
odbędzie się
28 lipca 2021 roku (środa) o godz. 15.00

w sali widowiskowej Centrum Kulturalno - Edukacyjnego

w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja


Tematyka sesji przewiduje:

 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
3. Przyjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2021.
4. Przyjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia zabiegów wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody na lipie drobnolistnej rosnącej w Książenicach przy ulicy Klimka uznanej za pomnik przyrody.
5. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych.
6. Przyjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
7. Przyjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach.
8. Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Bernard Strzoda

do góry