• język migowy
Strona główna/Urząd/Rada Miejska/Aktualności Rady Miejskiej i Biuro Rady/Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Rada Miejska i Biuro Rady 8 Października 2018

Na podstawie § 26 Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
(Dz. U. Woj. Śl. z 2003 r. Nr 81 poz. 2201 z późn. zm.),

informuję Mieszkańców,
iż sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
odbędzie się
10 października 2018 r. (środa) o godz. 14.00

w sali konferencyjnej Centrum Kulturalno - Edukacyjnego

w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja

 

Tematyka sesji przewiduje:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Zgłaszanie przez radnych uwag do porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 28 września 2018 roku.
4. Sprawozdanie Burmistrza G i M z realizacji uchwał Rady Miejskiej i działalności.
5. Informacja o bieżącej korespondencji.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmiany Uchwały Budżetowej G i M Czerwionka-Leszczyny na rok 2018,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej G i M Czerwionka-Leszczyny,
3) zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2017 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach,
4) udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu z przeznaczeniem na realizację zadania na drodze powiatowej,
5) zmiany statutu Sołectwa Bełk,
6) zmiany statutu Sołectwa Książenice,
7) zmiany statutu Sołectwa Palowice,
8) zmiany statutu Sołectwa Przegędza,
9) zmiany statutu Sołectwa Stanowice,
10) zmiany statutu Sołectwa Szczejkowice,
11) zmiany statutu Dzielnicy Czerwionka Karolinka,
12) zmiany statutu Dzielnicy Czerwionka Centrum,
13) zmiany statutu Dzielnicy Czuchów,
14) zmiany statutu Dzielnicy Dębieńsko,
15) zmiany statutu Dzielnicy Leszczyny Osiedle,
16) zmiany statutu Dzielnicy Leszczyny Stare,
17) zmiany statutu Osiedla Malenie,
18) ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
19) wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.

7. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych i pracowników gminnych.
8. Zgłaszanie zapytań i wniosków.
9. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
10. Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Bernard Strzoda

do góry