• język migowy
Strona główna/Urząd/Rada Miejska/Aktualności Rady Miejskiej i Biuro Rady/Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 29.12.2020r.

Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 29.12.2020r.

Rada Miejska i Biuro Rady 23 Grudnia 2020

Na podstawie § 26 Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
(Dz. U. Woj. Śl. z 2003 r. Nr 81 poz. 2201 z późn. zm.),

informuję Mieszkańców,
iż sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
odbędzie się
29 grudnia 2020 roku (wtorek) o godz. 12.00

Sesja odbędzie się w trybie zdalnym

 


Tematyka sesji przewiduje:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Zgłaszanie przez radnych uwag do porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 18 grudnia 2020 r.
4. Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta z realizacji uchwał Rady Miejskiej i działalności.
5. Informacja o bieżącej korespondencji.
6. Podjęcie uchwał:
1) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2020,
2) podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Czerwionki-Leszczyn,
3) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.
7. Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej.
8. Wolne głosy.
9. Zakończenie.

Projekty uchwał


Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Bernard Strzoda

do góry