• język migowy
Strona główna/Urząd/Rada Miejska/Aktualności Rady Miejskiej i Biuro Rady/Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 15.10.2021r.

Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 15.10.2021r.

Rada Miejska i Biuro Rady 8 Października 2021

Na podstawie § 26 Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
(Dz. U. Woj. Śl. z 2003 r. Nr 81 poz. 2201 z późn. zm.),

informuję Mieszkańców,
iż sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
odbędzie się
15 października 2021 roku (piątek) o godz. 12.00

w sali widowiskowej Centrum Kulturalno - Edukacyjnego

w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja

 
Tematyka sesji przewiduje:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Zgłaszanie uwag do porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 10 września 2021 r.
4. Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta z realizacji uchwał Rady Miejskiej i działalności.
5. Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej i Klubu Radnych.
6. Informacja o bieżącej korespondencji.
7. Podjęcie uchwał:
1) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
2) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2021,
3) podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Województwa Śląskiego realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 924 na odcinku od DG 366013S (ul. Strażacka) do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 z DP 5614S (ul. Parkowa) w gminie Czerwionka-Leszczyny polegająca na przebudowie skrzyżowań z DP 5625S (ul. Armii Krajowej) oraz z DG 360029S (ul. Wolności)”,
4) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania na drodze wojewódzkiej,
5) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Fundacji Nowe Spektrum,
6) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych,
7) podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych,
8) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy.

8. Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej.
9. Wolne głosy.
10. Zakończenie.

Projekty uchwał

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Bernard Strzoda

do góry