• język migowy
Strona główna/Urząd/Rada Miejska/Aktualności Rady Miejskiej i Biuro Rady/Informacja w sprawie debaty nad Raportem o stanie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 2021 rok

Informacja w sprawie debaty nad Raportem o stanie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 2021 rok

Rada Miejska i Biuro Rady 13 Czerwca 2022

I N F O R M A C J A

w sprawie debaty nad Raportem o stanie

Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 2021 rok

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 559 z późn. zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 31 maja 2022 roku przekazał Radzie Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Raport o stanie Gminy i Miasta za 2021 rok.
Raport jest dostępny na stronie internetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pod adresem https://www.czerwionka-leszczyny.pl/urzad/raport-o-stanie-gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Obejmuje on podsumowanie działalności Burmistrza w roku 2021, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Miejskiej.

Nad przedstawionym Raportem przeprowadza się debatę, w której oprócz radnych mogą wziąć udział mieszkańcy, których sposób zgłaszania reguluje wskazana na wstępie ustawa o samorządzie gminnym.
Zainteresowani mieszkańcy mogą składać wniosek - zgłoszenie wraz z listą poparcia. W przypadku naszej gminy musi to być lista 50 osób poparcia dla osoby, która chce zabrać głos w debacie.

Zgłoszenie chęci udziału wraz z listą poparcia zainteresowani mogą składać do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. Zgłoszenia wraz z listą poparcia należy składać w terminie do 28 czerwca 2022 roku w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny.
W przypadku przesłania zgłoszenia wraz z listą poparcia pocztą lub za pośrednictwem innego podmiotu, dokumenty te muszą wpłynąć do Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do dnia 28 czerwca 2022 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach, zaplanował sesję na której rozpatrywany będzie Raport o stanie Gminy i Miasta za 2021 rok na 29 czerwca 2022 roku. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Miejskiej zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Bernard Strzoda

do góry