• język migowy

Dubno

Dubno leży nad Ikwą, 40 km na południowy zachód od Równego. Jest drugim co do wielkości miastem w obwodzie rowieńskim (41,6 tyś. mieszkańców), siedzibą władz rejonowych, ważnym węzłem komunikacyjnym i ośrodkiem drobnego przemysłu. Należy do najstarszych miejscowości Wołynia.

Pierwsza wzmianka o Dubnie pochodzi z 1100 roku. W 1386r. Król Władysław Jagiełło nadał Dubno księciu Fedorowi Daniłowiczowi, który od swej głównej rezydencji w Ostrogu przyjął nazwisko Ostrowski. Od tego czasu przez dwa i pół stulecia należało do Ostrowskich, pełniąc rolę jednego z głównych ośrodków ich dóbr. W 1498 r. hetman wielki litewski Konstanty Ostrowski uzyskał od wielkiego księcia Aleksandra przywilej miejski dla Dubna, a w 1507r. król Zygmunt Stary nadał miastu prawo magdeburskie. Syn Fedora, starosta łucki Wasyl Ostrowski wzniósł w Dubnie niewielki zamek, który rozbudował i wzmocnił Książe Konstanty. W 1607 r. Dubno weszło w skład ordynacji ostrowskiej, jej twórca Janusz Ostrowski jako pierwszy z rodu przeszedł na katolicyzm, sprowadził bernardynów, a w 1612r, za jego sprawą erygowano w mieście parafię katolicką. W 1617 r. na zamku w Dubnie gościł udający się na wyprawę moskiewską królewicz Władysław Waza. Po śmierci Janusza Ostrowskiego Dubno przeszło w ręce Zasławskich.

Po wygaśnięciu rodu książąt Zasławskich Dubno przeszło w ręce Lubomirskich, a w 1753r. trafiło w ręce najbogatszego wówczas z magnatów w Rzeczypospolitej - Stanisława Lubomirskiego. Lata po I rozbiorze Rzeczypospolitej były okresem największego rozkwitu Dubna, gdyż po zagarnięciu Lwowa przez Austrię tutaj właśnie przeniesiono wielkie targi lwowskie zwane kontraktami. Na dubieńskie kontrakty, odbywające się w styczniu, zjeżdżali kupcy z całej Rzczypospolitej i krajów ościennych. Bywało wtedy w mieście do 30 tyś. przyjezdnych, przy 6 tyś. stałych mieszkańców.

W 1781r. na dubieńskim zamku dwukrotnie gościł król Stanisław August. Książe Michał Lubomirski był miłośnikiem muzyki klasycznej, sprowadził nawet operę włoską, utrzymywał własną orkiestrę. W Dubnie występował ze swym zespołem twórca polskiego teatru narodowego Wojciech Bogusławski.

W mieście często przebywał i tu zmarł Tadeusz Czacki, wybitny działacz gospodarczy i oświatowy, założyciel Liceum Krzemienieckiego. W 1876r. ostatni właściciel z rodu Lubomirskich - Józef sprzedał dobra dubieńskie rosyjskiej księżnej Elżbiecie Bariatyńskiej.

Poważne zniszczenia w Dubnie spowodowały działania wojenne w latach 1915-1920.

W niepodległej Polsce Dubno zostało stolicą powiatu, wróciły do swych klasztorów zakony męskie i żeńskie, zlikwidowane w okresie zaboru, założono jezuickie seminarium duchowne.

Po wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej w 1941r. Sowieci przed wycofaniem się rozstrzelali w miejscowym więzieniu ok. 250 Polaków, pod Dubnem stoczono dużą bitwę pancerną. Rok później hitlerowcy, wraz z policją ukraińską, dokonali masowych mordów ludności żydowskiej, zgromadzonej w getcie.

Obecnie w Dubnie mieszka kilkuset Polaków. Od 1995r. działa oddział Towarzystwa Kultury Polskiej.

W dniu 30 listopada 2019 roku w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Czerwionce-Leszczynach doszło do podpisania porozumienia o nawiązaniu współpracy pomiędzy Gminą i Miastem Czwrwionka-Leszczyny a Miastem Dubno na Ukrainie.

Dzisiaj podpisujemy porozumienie z naszymi przyjaciółmi z Dubna. Myślę, że ten dokument będzie służył nie tylko nam, sprawującym władzę w imieniu społeczności lokalnej, ale także pozwoli nawiązać wieloletnią współpracę naszym mieszkańcom" - mówił Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski.

„Miasto Dubno jest miejscem przecięcia wielu kultur. Mieszkają tam ludzie z różnych krajów, między innymi z Polski, Czech czy Rosji. Nasze miasto ma długoletnią historię, w tym roku obchodziliśmy 918-lecie jego istnienia, przy czym cały czas się rozwijamy - mówił Sekretarz Rady Miasta Dubno Wiktor Niedaszkowskyj. - Dzisiejsze wydarzenie wejdzie do historii naszego miasta” - dodał.

W celu dalszego zacieśniania kontaktów obie strony uzgodniły, że będą rozwijać wymianę i współpracę na zasadach równości i wzajemnych korzyści m.in. w zakresie kultury, oświaty, gospodarki wnosząc pożyteczny wkład w pomyślny rozwój obu stron. Współpraca będzie realizowana m.in. poprzez wymianę doświadczeń samorządowych czy wspieranie różnych przedsięwzięć w zakresie kultury, edukacji i sportu.

W uroczystości uczestniczyli także przedstawiciele miasta Jekabpils oraz Sokołowa Podlaskiego z którymi Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny współpracuje już od lat w ramach współpracy miast partnerskich.

top_baner
do góry