• język migowy

Cacica

Kaczyka - (rum. Cacica)

Cacica

wieś gminna, do której w 1791 roku sprowadzono pierwsze rodziny Polaków z okolic Bochni do pracy w kopalni soli. Niegdyś polsko-niemiecka, dziś zamieszkała przez Polaków, Rumunów i Ukraińców. Nazywana Bukowiną w pigułce ze względu na wielonarodowość i wielowyznaniowość - w Kaczyce oprócz ponad 100-letniej katolickiej bazyliki mniejszej - centrum kultu maryjnego, wybudowanej przez misjonarzy z Krakowa, konsekrowanej w 1905 roku, znajdują się kościoły: ukraiński grekokatolicki i rumuński prawosławny. Stowarzyszenie Polaków skupione jest wokół Domu Polskiego, posiadającego 16 miejsc noclegowych dla turystów. W miejscowej Szkole Podstawowej języka polskiego od 13 lat uczą nauczyciele z Polski. Prezesem Stowarzyszenia Polaków w Kaczyce jest Krystyna Cehaniuc.

W dniu 6 czerwca 2014 roku w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Czerwionce-Leszczynach doszło do podpisania porozumienia o nawiązaniu stosunków partnerskich ze Związkiem Polaków w Rumunii - Domem Polskim w Cacica. Stronę Rumuńską reprezentowała Dyrektor Domu Polskiego w Cacica Pani Krystyna Cehaniuc. W imieniu władz samorządowych gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny porozumienie podpisał Burmistrz Wiesław Janiszewski.

Porozumienie porozumienie

do góry