• język migowy

Straż Miejska

Komendant Adam Reniszak

  • 32 431 19 28
  • ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny

Godziny urzędowania:

  • od poniedziałku do piątku: od 7:00 do 17:00
  • sobota od 7:00 do 15:00

Straż Miejska została powołana do życia 6 stycznia 1992 roku zarządzeniem burmistrza. Celem jej utworzenia była ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz egzekwowanie prawa miejscowego na terenie gminy. Zadania i zakres uprawnień straży określiła ustawa o strażach gminnych (miejskich) z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz akty wykonawcze, a szczegółową strukturę organizacyjną określił regulamin uchwalony przez Radę Miejską na podstawie powyższej ustawy.

 

 

do góry