• język migowy

Opieka wytchnieniowa - edycja 2022

Logotypy zawierajace barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej PolskiejProgram "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022 kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022 finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego, którego dysponentem jest Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

Wartość dofinansowania - 97 920,00 zł.

Wartość całkowita - 97 920,00 zł.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługi przyznane w ramach Programu.

Do Programu przystąpiła również Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, która będzie realizować świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego.

do góry