• język migowy

Opieka wytchnieniowa - edycja 2021

Barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej

Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021 kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie.

Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021 finansowany jest środków Funduszu Solidarnościowego, którego dysponentem jest Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

Wartość finansowania - 48 960,00 zł.

Wartość całkowita - 48 960,00 zł.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługi świadczone w ramach opieki wytchnieniowej.

Do Programu przystąpiła również Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, która będzie realizować świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego.

do góry