Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza

Ogłoszenia Burmistrza

Znaleziono wiadomości: 697.

 • Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

  2012-11-28

  Zarządzenie nr 466/12 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie:konsultacji projektu uchwały dotyczącej szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wlaścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,a także projektu uchwały dotyczącej określenia metody ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia

 • Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

  2012-11-27

  Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26.11.2012 r. Plik do pobrania: Treść sprawozdania

 • Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

  2012-11-27

  Zarządzenie nr 460/12 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie: konsultacji projektu uchwaly w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Gzerwionka-Leszczyny. Plik do pobrania: Treść zarządzenia oraz projekt uchwały

 • Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

  2012-11-13

  Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 13.11.2012r., w celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz 1536 z późn. zm.), działającymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. W związku z powyższym

 • Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

  2012-11-13

  Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 13.11.2012r., w celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 234 poz. 1536 z późn. zm.), działającymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. W związku z powyższym

 • Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

  2012-11-09

  Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 08 listopada 2012r., w celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.), działającymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. W związku z

 • Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

  2012-11-09

  Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że dokonał wyboru inicjatyw lokalnych do realizacji w 2013 roku na łączną kwotę 47 600,00 zł. Protokół z oceny złożonych wniosków stanowi załącznik do niniejszej informacji.  Informację o wnioskach, zaakceptowanych do realizacji zamieszczono również w BIP UGiM Czewionka - Leszczyny, pod adresem internetowym:http://www.czerwionka-leszczyny.pl/bip/inf_urz/dotacje.htmlPlik

 • Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

  2012-07-06

  Obwieszczenia Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5.07.2012 r.Pobierz treść obwieszczeń:1. Obwieszczenie2. Obwieszczenie  

 • Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

  2012-07-02

  Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29.06.2012 roku.Pobierz treść sprowozdania

 • Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

  2012-06-25

  Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25.06.2012 Pobierz treść sprawozdania

 • Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

  2012-06-18

  Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dn. 15.06.2012 roku w sprawie zakończenia procedury wyłaniania kandydatów na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na terenie Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny. Pobierz treść ogłoszenia

do góry