Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza

Ogłoszenia Burmistrza

Znaleziono wiadomości: 697.

 • Konsultacje projektu zmiany uchwały Nr XXVI/331/12 z dnia 12 grudnia 2012 r.

  2013-03-11

  Zarządzenie Nr 72/13 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 marca 2013 roku w sprawie: konsultacji projektu zmiany uchwały Nr XXVI/331/12 z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Zarządzenie Nr 72/13 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11.03.2013r. do

 • Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

  2013-03-06

  Zarządzenie Nr 69/13 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 marca 2013 roku w sprawie: konsultacji projektu uchwaly dotyczącej inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. Plik do pobrania: Zarządzenie Nr 69/13 oraz projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

 • Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w sprawie opodatkowania lasów

  2012-12-17

  Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, iż Uchwała Nr XXV/300/12 Rady Miejskiej w Czerwionce – Leszczynach z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012r., poz. 4571) wchodząca w życie od 01.01.2013r. uchyliła Uchwałę Nr LII/458/06 Rady Miejskiej w Czerwionce – Leszczynach z dnia 27

 • Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

  2012-12-12

  Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 grudnia 2012 roku. Plik do pobrania: Treść sprawozdania

 • Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

  2012-12-11

  Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 grudnia 2012 roku. Plik do pobrania: Treść sprawozdania

 • Informacja o konkursie na dotacje na zadania publiczne

  2012-12-10

  W dniu 10 grudnia 2012 roku Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wydał Zarządzenie Nr 481/12 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 234 poz. 1536 z późn. zm.), zadań publicznych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

 • Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w sprawie opodatkowania lasów

  2012-12-06

  Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, iż Uchwała Nr XXV/300/12 Rady Miejskiej w Czerwionce – Leszczynach z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012r., poz. 4571) wchodząca w życie od 01.01.2013r. uchyliła Uchwałę Nr LII/458/06 Rady Miejskiej w Czerwionce – Leszczynach z dnia 27

 • Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

  2012-12-04

  Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla obszaru położonego w granicy sołectwa Bełk oraz zjazdu z autostrady A1.Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647) oraz uchwały nr XVIII/195/12

 • Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

  2012-11-30

  Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 listopada 2012 roku.Plik do pobrania:Treść sprawozdania

 • Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

  2012-11-28

  Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że została zawarta umowa z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych z siedzibą w Czerwionce Leszczynach na zadanie pn."Konserwacja urzadzen melioracji wodnych szczegółowych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w roku 2012 " na kwotę w wysokości 120.000,00 zł .

 • Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

  2012-11-28

  Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 listopada 2012 roku.Pliki do pobrania: Treść sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Treść sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w

do góry