Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza

Ogłoszenia Burmistrza

Znaleziono wiadomości: 621.

 • Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

  2011-02-09

  Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 09.02.2011r., w celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96 poz. 873 z późn. zm.), działającymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. W związku z powyższym ogłasza

 • Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

  2011-02-09

  Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 09.02.2011r., w celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96 poz. 873 z późn. zm.), działającymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. W związku z powyższym ogłasza

 • Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

  2011-02-09

  Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 09.02.2011r., w celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96 poz. 873 z późn. zm.), działającymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. W związku z powyższym ogłasza

 • Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

  2011-02-03

  Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2.02.2011 roku. Pobierz treść obwieszczenia

 • Ogloszenie otwartego konkursu projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Gzerwionka-Leszczyny wspieranych z budżetu gminy w 2011 roku.

  2011-02-01

  Zarządzenie Nr 23/11 Burmistza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Gzerwionka-Leszczyny wspieranych z budżetu gminy w 2011 roku. Pobierz treść zarządzenia

 • Ogłoszenie Burmistrza o sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej

  2011-01-31

  Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Czerwionce-Leszczynach , obręb Leszczyny.

 • Ogłoszenie Burmistrza o sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej

  2011-01-21

  BURMISTRZ GMINY I MIASTACZERWIONKA– LESZCZYNYogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonejw Czerwionce- Leszczynach, obręb Czerwionka.Więcej informacji w pliku do pobrania

 • Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

  2010-12-14

  Zarządzenie nr 444/10 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy i Miasta Czerwionka-leszczyny wspieranych z budżetu gminy w 2011 roku. Pobierz treść zarządzenia Sprostowanie do zarządzenia

 • Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

  2010-10-28

  Informuję, że Realizując Uchwałę Nr XXXIX/438/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, w dniu 27 października 2010 roku, po rozpatrzeniu wniosków zainteresowanych klubów sportowych, przyznałem dotacje na realizację przedsięwzięć w zakresie projektów z

 • Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

  2010-10-13

  Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 13.10.2010 roku, w celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96 poz. 873 z późn. zm.), działających na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, w tym z Gminną Radą Sportu,

 • Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

  2010-09-30

  Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29.09.2010r. Pobierz obwieszczenie

do góry