Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza

Ogłoszenia Burmistrza

Znaleziono wiadomości: 656.

 • Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

  2013-04-08

  Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 8 kwietnia 2013 r. w celu poznania opinii rozpoczynają się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz.1536 ze zm.), działającymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny. W związku z powyższym

 • Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

  2013-03-25

  Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka -Leszczyny informuje, że zawarto umowę na konserwacje urządzeń melioracji szczegółowych rowów otwartych z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych Czerwionka -Leszczyny ul. Furgoła 46, nazwa zadania: "konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny " . Środki do wykorzystania w wysokości 110.000 zł(słownie: sto dziesięć tysięcy zł).Celem zadania

 • Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

  2013-03-22

  Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie konsultacji w przedmiocie projektu uchwaly Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.Plik do pobrania:Treść sprawozdania

 • Konsultacje projektu zmiany uchwały Nr XXVI/331/12 z dnia 12 grudnia 2012 r.

  2013-03-11

  Zarządzenie Nr 72/13 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 marca 2013 roku w sprawie: konsultacji projektu zmiany uchwały Nr XXVI/331/12 z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Zarządzenie Nr 72/13 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11.03.2013r. do

 • Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

  2013-03-06

  Zarządzenie Nr 69/13 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 marca 2013 roku w sprawie: konsultacji projektu uchwaly dotyczącej inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. Plik do pobrania: Zarządzenie Nr 69/13 oraz projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

 • Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w sprawie opodatkowania lasów

  2012-12-17

  Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, iż Uchwała Nr XXV/300/12 Rady Miejskiej w Czerwionce – Leszczynach z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012r., poz. 4571) wchodząca w życie od 01.01.2013r. uchyliła Uchwałę Nr LII/458/06 Rady Miejskiej w Czerwionce – Leszczynach z dnia 27

 • Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

  2012-12-12

  Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 grudnia 2012 roku. Plik do pobrania: Treść sprawozdania

 • Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

  2012-12-11

  Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 grudnia 2012 roku. Plik do pobrania: Treść sprawozdania

 • Informacja o konkursie na dotacje na zadania publiczne

  2012-12-10

  W dniu 10 grudnia 2012 roku Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wydał Zarządzenie Nr 481/12 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 234 poz. 1536 z późn. zm.), zadań publicznych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

 • Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w sprawie opodatkowania lasów

  2012-12-06

  Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, iż Uchwała Nr XXV/300/12 Rady Miejskiej w Czerwionce – Leszczynach z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012r., poz. 4571) wchodząca w życie od 01.01.2013r. uchyliła Uchwałę Nr LII/458/06 Rady Miejskiej w Czerwionce – Leszczynach z dnia 27

 • Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

  2012-12-04

  Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla obszaru położonego w granicy sołectwa Bełk oraz zjazdu z autostrady A1.Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647) oraz uchwały nr XVIII/195/12

do góry