Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza

Ogłoszenia Burmistrza

Znaleziono wiadomości: 554.

 • Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

  2010-05-24

  Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21.05.2010r. Pobierz treść obwieszczenia

 • Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

  2010-04-29

  Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28.04.2010 r. Pobierz treść obwieszczenia

 • Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

  2010-04-14

  Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13.04.2010r o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.Pełna treść obwieszczenia 

 • Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny

  2010-03-31

  Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny z dnia 30.03.2010r. informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego przez Gminę i Miasto Czerwionka - Leszczyny, polegającego na zmianie funkcji hali widowiskowo-sportowej na centrum kulturalne i edukacyjne. Pobierz treść obwieszczenia

 • Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

  2010-03-10

  Informuję, że realizując Uchwalę Nr XXXIX/438/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny , w związku z Zarządzeniem Nr 27/1O Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 lutego 2010 roku w sprawie wyłonienia przedsięwzięć klubów otrzymujących

 • Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

  2010-03-09

  Obwieszczenie Burmistrza w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiębwzięcia targowiska miejskiego.Pełna treść wiadomości do pobrania. 

 • Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

  2010-02-10

  Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ogłasza konkurs na realizację świadczeń zdrowotnych w 2010r. w zakresie profilaktyki zakażeń meningokokowych typu C poprzez szczepienia ochronne. Ogłoszenie o konkursie, szczegółowe warunki konkursu ofert oraz formularz ofertowy dostępne są w BIP-ie (Informacje Urzędu>Inne ogłoszenia).

 • Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

  2010-01-26

  Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny w roku 2010. Treść informacji do pobrania

 • Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

  2010-01-20

  BURMISTRZ GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNYogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych, prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznejoraz podmiotów wymienionych w art. 25 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy,na realizację zadania:"DOSTARCZANIA ŻYWNOŚCI POTRZEBUJĄCYM MIESZKAŃCOM GMINY I MIASTACZERWIONKA-LESZCZYNY W RAMACH EUROPEJSKIEGO PROGRAMUPOMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ "PEAD" Pliki do pobrania: Ogłoszenie

 • Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

  2009-12-11

  Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu realizuje projekt pn.: TWOJA KREW MOJĄ SZANSĄ NA ŻYCIE, który jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W ramach projektu Centrum zakupiło wysokospecjalistyczny ambulans do poboru krwi, który będzie odwiedzał miejscowości naszego regionu w celu dotarcia do jak największej liczby potencjalnych dawców krwi. Wyrażając swoje

 • Informacja dla Mieszkańców

  2009-12-08

  Uprzejmie informuję, iż 24 grudnia 2009r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - zgodnie z Zarządzeniem Nr 292/09 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 listopada

do góry