Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza

Ogłoszenia Burmistrza

Znaleziono wiadomości: 534.

 • Obwiesczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

  2010-07-02

  Obwiesczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2.07.2010r. Pobierz obwieszczenie

 • Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

  2010-06-22

  Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21.06.2010r. Pobierz obwieszczenie

 • Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

  2010-05-24

  Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21.05.2010r. Pobierz treść obwieszczenia

 • Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

  2010-04-29

  Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28.04.2010 r. Pobierz treść obwieszczenia

 • Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

  2010-04-14

  Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13.04.2010r o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.Pełna treść obwieszczenia 

 • Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny

  2010-03-31

  Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny z dnia 30.03.2010r. informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego przez Gminę i Miasto Czerwionka - Leszczyny, polegającego na zmianie funkcji hali widowiskowo-sportowej na centrum kulturalne i edukacyjne. Pobierz treść obwieszczenia

 • Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

  2010-03-10

  Informuję, że realizując Uchwalę Nr XXXIX/438/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny , w związku z Zarządzeniem Nr 27/1O Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 lutego 2010 roku w sprawie wyłonienia przedsięwzięć klubów otrzymujących

 • Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

  2010-03-09

  Obwieszczenie Burmistrza w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiębwzięcia targowiska miejskiego.Pełna treść wiadomości do pobrania. 

 • Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

  2010-02-10

  Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ogłasza konkurs na realizację świadczeń zdrowotnych w 2010r. w zakresie profilaktyki zakażeń meningokokowych typu C poprzez szczepienia ochronne. Ogłoszenie o konkursie, szczegółowe warunki konkursu ofert oraz formularz ofertowy dostępne są w BIP-ie (Informacje Urzędu>Inne ogłoszenia).

 • Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

  2010-01-26

  Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny w roku 2010. Treść informacji do pobrania

 • Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

  2010-01-20

  BURMISTRZ GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNYogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych, prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznejoraz podmiotów wymienionych w art. 25 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy,na realizację zadania:"DOSTARCZANIA ŻYWNOŚCI POTRZEBUJĄCYM MIESZKAŃCOM GMINY I MIASTACZERWIONKA-LESZCZYNY W RAMACH EUROPEJSKIEGO PROGRAMUPOMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ "PEAD" Pliki do pobrania: Ogłoszenie

do góry