Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/WYCIĄG Z OGŁOSZENIA BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego przy ul. Ligonia 14B, o. Leszczyny

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego przy ul. Ligonia 14B, o. Leszczyny

Ogłoszenia Burmistrza 29 Czerwca 2020

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż

prawa własności lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego przy ul. Ligonia 14B, o. Leszczyny

 

Przedmiot przetargu: prawo własności lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 13 o pow. 78,23 m2, usytuowanego na poddaszu budynku położonego w Czerwionce-Leszczynach (o. Leszczyny) przy ul. Ligonia 14B wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w gruncie w wysokości 240/10000 części działki nr 4295/301 o pow. 1747 m2, dla której Sąd Rejonowy w Rybniku prowadzi KW o nr GL1Y/00127944/7- dział III zawiera wpis dot. służebności drogi, zaś dział IV jest wolny od wpisów. W skład lokalu wchodzą 2 pokoje, pokój z aneksem kuchennym, łazienka z WC, przedpokój, garderoba, pomieszczenie gospodarcze. Lokal wyposażony jest w instalacje: wodną, elektryczną, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, ciepła woda z bojlera zainstalowanego na poddaszu (kilka lat temu wykonano nowe instalacje). Stolarka okienna - nowe okna drewniane, dachowe (wymienione kilka lat temu), stolarka drzwiowa - nowe drzwi płycinowe szklone (wymienione kilka lat temu). Posadzki wykończone panelami, płytkami ceramicznymi oraz panelami podłogowymi wraz z nowymi wylewkami (wykonano kilka lat temu). Tynki - wykonano nowe tynki oraz częściowo okładziny z piaskowca (wykonano kilka lat temu). Stan techniczny lokalu - mieszkanie posiada wysoki standard wykończenia pomieszczeń, obecnie wymaga odświeżenia. Lokal nie posiada pomieszczenia przynależnego.

Budynek z przedmiotowym lokalem mieszkalnym położony jest na nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 4295/301 a obszar ten objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z uchwałą NR XLIX/540/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 20 kwietnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 30 kwietnia 2018 r. poz. 2929) - działka nr 4295/301 położona jest w terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (symbol planu 3MW),

Cena wywoławcza: 205 000, 00netto (dwieście pięć tysięcy zł 00/100). Sprzedaż prawa do lokalu następuje za cenę uzyskaną w wyniku przetargu. Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT w oparciu o ustawę
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm).

Wadium: 40 000,00 (czterdzieści tysięcy zł 00/100) wniesione w pieniądzu
do dnia 24.07.2020 r. Wpłata wadium w wyznaczonym terminie jest równoznaczna ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 30.07.2020 r. o godzinie 9ºº na sali narad Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy ul. Parkowej 9

Tekst ogłoszenia o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy ul. Parkowej 9, w sposób zwyczajowo przyjęty w filii urzędu przy al. Św Barbary 6 oraz poprzez opublikowanie na stronach internetowych urzędu.

Wszelkie informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać w Referacie Infrastruktury i Gospodarki Nieruchomościami Wydziału Mienia i Geodezji Urzędu Gminy i Miasta Czerwionki-Leszczyn przy al. Św. Barbary 6 w Czerwionce-Leszczynach
lub telefonicznie 32 429 59 93.

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Powiązane pliki.Liczba plików: 2
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Ogłoszenie Lokal.pdf 1.98MB Plik: Ogłoszenie Lokal.pdf
pdf inwentaryzacja mieszkania.pdf 273.01KB Plik: inwentaryzacja mieszkania.pdf

do góry